• Kultúra
  • 15.10.2007 13:52

V Dúbravke stále klesá počet žiakov

0 0

V štyroch základných školách v mestskej časti Dúbravka sa v tomto školskom roku vzdeláva 2017 žiakov. Je to o 136 menej ako vlani.

Klesajúci trend pokračuje od roku 1999, kedy mali v Dúbravke 3767 žiakov ZŠ. Najvyšší pokles tu zaevidovali v roku 2004. Vtedy bolo v dúbravských školách dovedna 2694 žiakov, o 355 menej ako rok predtým.

V tomto školskom roku najviac žiakov - 613 má 24-triedna ZŠ na Sokolíkovej ulici. Rovnaký počet tried má aj ZŠ Pri kríži, ale s počtom žiakov 570. V štyroch školách je priemerný počet žiakov v triede 25.

"Kapacita našich škôl je 2400 žiakov, takmer 400 miest je voľných, ale neuvažujeme o zrušení žiadnej ZŠ, pretože celkove sú veľké objekty využité," uviedol vedúci odboru školstva Miestneho úradu v Dúbravke Milan Trstenský.

Každá ZŠ má rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, zapája sa do predmetových olympiád a športových súťaží, je vybavená počítačovými učebňami. Škola Pri kríži má štyri triedy pre špeciálne vzdelávanie žiakov s poruchami učenia.

Samospráva mestskej časti sa stará o objekty, ktoré postupne opravuje a vylepšuje. Od roku 2002 do nich investovala vyše 78 miliónov Sk, z toho iba päť miliónov účelovo poskytol štát. Najviac financií išlo do zatepľovania budov a rekonštrukcie sociálnych zariadení. Na školách už vymenili všetky okná za plastové.

(tasr)

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.