Počet prípadov násilia na ženách počas koronakrízy výrazne stúpol

19.6.2020
Koľko ho je a koho sa týka? - Nasilie
Páčil sa vám článok?

Počet prípadov partnerského násilia na ženách počas domácej izolácie z dôvodu pandémie nového koronavírusu výrazne stúpol. Na služby pre ženy zažívajúce násilie sa v priebehu 11 týždňov obrátilo až 1251 žien, pričom 362 z nich boli nové klientky.

Vyplýva to zo zistení Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR). TASR o tom informovala Viera Böttcher z IVPR. Po počiatočnom utlmení využívania služieb ženami zažívajúcimi násilie na začiatku karantény nastal po Veľkej noci nárast, ktorý s výnimkou jedného týždňa pokračoval až do júna. Kým v prvom aprílovom týždni jednu organizáciu kontaktovali v priemere tri ženy, na začiatku júna to bolo deväť žien, ukázali dáta. Potvrdil sa aj nárast partnerského násilia páchaného na ženách počas karanténneho obdobia. Počty žien sú výrazne vyššie, ako boli v rovnakom období minulého roka.

Zvýšila sa aj intenzita násilia, ktoré ženy zažívali. „V porovnaní s minulým rokom bol viac ako dvojnásobný počet telefonátov, v ktorých ženy opisovali fyzické násilie. Častejšie sa objavovalo aj nebezpečné vyhrážanie a vysoko vzrástli aj počty telefonátov od žien, ktoré zažívajú ohrozenie a násilie po rozchode s partnerom,“ uviedla vedúca Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie Mária Víteková. Počas uvedených 11 týždňov 173 žien potrebovalo krízové ubytovanie. Poskytovatelia služieb však uviedli, že počas karanténneho obdobia ubytovali len 24 žien a ich 33 detí. V prvých piatich týždňoch opatrení 61 percent ubytovacích zariadení zapojených do zisťovania KMC nemalo kapacity prijať nové klientky a ich deti. Neskôr už mohlo poskytnúť bezpečné ubytovanie 54 percent zariadení, v druhom júnovom týždni už 79 percent.

 Vedúca manažérka KMC Barbora Burajová upozorňuje, že v prípade druhej vlny ochorenia COVID-19 je potrebné prijať opatrenia umožňujúce dostupnosť služieb krízovej intervencie. "Je potrebné podporiť udržateľnosť vytvorených karanténnych miest v špecializovaných zariadeniach a identifikovať možnosti, ako zvýšiť ich počet. Obdobne je to s poskytnutím bezplatného testovania pre ženy a ich deti, ktoré na úteku pred násilím nedisponujú prostriedkami na zaplatenie testovania v súkromných centrách a mnohokrát nie je pre nich možné bez podpory a ochrany navštíviť testovacie centrá. Zariadenia mali tiež problém so zabezpečením ochranných a dezinfekčných prostriedkov,“ vysvetlila. Aj mimo epidémie podľa Burajovej chýba funkčná multiinštitucionálna spolupráca, ktorá by ohrozeným osobám poskytla proaktívnu podporu pri riešení ich situácie.

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách Inštitútu pre výskum práce a rodiny zrealizovalo týždenné zisťovania u poskytovateľov služieb pre ženy zažívajúce násilie v období od 30. marca do 14. júna. Počet organizácií zapojených do zisťovania sa v jednotlivých týždňoch líšil, pohyboval sa od 15 po 22 poskytovateľov služieb rozmiestnených po celom Slovensku.

(TASR)

Páčil sa vám článok?