VIDEO: Do bratislavských ulíc vyrazili protestovať autobusoví dopravcovia a bolo ich počuť...

14.5.2020

Zdroj: FB Únia súkromných autobusových dopravcov

Páčil sa vám článok?

Krátko po dvanástej hodine dorazilo na Trnavské mýto s obrovským hukotom a ohlušujúcim trúbením približne 60 autobusov a 20 mikrobusov, ktorých zvolala na štvrtkovú protestnú jazdu do Bratislavy Únia súkromných autobusových dopravcov. Podobný protest sa dnes uskutočnil aj v Košiciach...

"Museli sme niečo podniknúť, pretože za pár týždňov by už nemal kto robiť," odpísali nám administrátori facebookovej skupiny Únie súkromných autobusových dopravcov, ktorá na štvrtok 14. mája 2020 ohlásila protest v Bratislave a Košiciach...

Únia súkromných autobusových dopravcov nastolila vzhľadom ku kolapsu odvetvia a podľa nich  100% poklesu objednávok z dôvodu COVID-19 tieto požiadavky:

- Účelové dotácie pre autobusových dopravcov na pokrytie nákladov spojených s odstavením vozidiel, prenájmom priestorov, STK, EK, správne poplatky a celú prevádzku, keďže naše autobusy v nepravidelnej doprave stoja.

- Odklad platieb DPH za počas obdobia krízy spôsobenej COVID 19, potom ich doplatenie počas obdobia 18 mesiacov v rovnomerných splátkach bez úrokov a záznamov v registroch dlžníkov po opätovnom začatí prevádzky a činnosti.

- Pozastavenie platieb do sociálneho a zdravotného poistenia po dobu prepadu príjmov, tieto poplatky by za obdobie počas ktorého nemôžeme vykonávať našu činnosť mal prebrať štát.


- Príspevok na pokrytie mzdových nákladov kvôli výpadku tržieb a udržaniu pracovných miest

- Pozastavenie platieb za cestnú daň a odpustenie týchto platieb na obdobie počas ktorého firmy nemôžu vykonávať svoju činnosť, po ukončení krízy ich zníženie pre autobusových dopravcov na úroveň okolitých štátov, zmluvné dopravné firmy pôsobiace pre VÚC neplatia cestnú daň vôbec.

Zdroj: Google Maps

​Autobusy prišli do Bratislavy smerom od Zlatých pieskov, prešli cez Rožňavskú, Trnavskú a Krížnu k Eurovei, prešli po Vajanského nábreží k Mostu SNP a odtiaľ obkrúžili Úrad vlády na Námestí slobody, ako aj Prezidentský palác na Hodžovom námestí a cez Štefánikovu a Pražskú sa dostali až do Horského parku, pričom cieľ mali stanovený pri budove parlamentu na Mudroňovej ulici. 

​- Poskytnúť odklad splátok leasingov a úverov za dopravnú techniku minimálne na 6 mesiacov, tak aby sa subjekt ktorý o odklad požiada nedostal do úverových registrov. 6 mesiacov je zatiaľ náš návrh, ale stálo by za zamyslenie mať pripravené dohody s bankami a leasingovými spoločnosťami na ich prípadné predĺženie, keďže opätovné rozbehnutiu sektoru neverejnej autobusovej dopravy a turistického ruchu bude pomalé a možno k nemu tento rok z dôvodu obáv a paniky ani nemusí prísť


- Dohoda s bankami o prolongácií povolených prečerpaní – kontokorentov, nakoľko výpadok tržieb v tomto roku bude u veľa subjektov znamenať zníženie doterajšej bonity klienta a môže to mať za následok, že finančné inštitúcie budú požadovať ich okamžité splatenie pri ďalšej prolongácii. Z toho dôvodu navrhujeme rok 2020 zmraziť, aby boli garantované výšky týchto prečerpaní aj pre rok 2021.

Zdroj: FB Únia súkromných autobusových dopravcov

​Už v utorok boli zástupcovia únie v Bratislave, aby sa stretli s poslancami Národnej rady SR a objasnili im situáciu, v akej sa súkromní autobusoví dopravcovia ocitli, a ozrejmili im aj dôvody dnešného protestu.

(ars)

Páčil sa vám článok?