Počas prvej tretiny apríla budú musieť študenti UK uvoľniť svoje izby na internátoch

1.4.2020

Zdroj: stuba

Páčil sa vám článok?

Rektor Univerzity Komenského (UK) v Bratislave sa rozhodol študentom vyjsť v ústrety a ponúknuť im počas prvej tretiny apríla možnosť predčasného odubytovania. To sa bude realizovať na základe presne špecifikovaného časového harmonogramu tak, aby sa dodržala odporúčaná maximálna koncentrácia osôb v priestore. Informuje o tom UK na svojej internetovej stránke.

Ubytovaní budú musieť splniť prísne hygienické a bezpečnostné pravidlá, ako sú ochranné prostriedky, dodržiavať maximálne rozstupy či pohybovať sa len po určených chodbách. "Ak je to možné, odporúčame využiť individuálnu automobilovú dopravu," uvádza sa na webe najväčšej slovenskej univerzity.

UK odporúča študentom, aby sa kompletne z izieb vysťahovali, keďže do konca semestra nepredpokladá obnovenie prezenčnej výučby ani prezenčného skúšania, pričom univerzita vychádza z aktuálnych informácií verejných autorít. "Internáty v súčasnosti neplánujú poskytovať letné ubytovanie. V prípade rozšírenia mimoriadnych opatrení môžu štátne orgány nariadiť využitie internátnych priestorov na špeciálne účely. Nič konkrétne v súčasnosti nie je v pláne, ale vzhľadom na vývin v iných krajinách to nevieme vylúčiť," tvrdí vedenie univerzity.

Zdroj: stuba.sk

Tým študentom, ktorí sa z objektívnych dôvodov nebudú môcť odubytovať, poskytne rektor UK od mája zľavu z ceny za ubytovanie, ktorá zohľadní limitované možnosti užívať izbu, vo výške 70 percent. "Internáty študentom pri odubytovaní nebudú účtovať žiadne dodatočné náklady spojené s upratovaním či dezinfekciou, ani sa od nich nebude žiadať upratanie izieb, avšak na druhej strane nebudú internáty vracať alikvotnú časť poplatkov za mesiac marec," uvádza sa na webe univerzity.

V prípade obnovenia prezenčnej metódy štúdia garantuje rektor UK všetkým odubytovaným študentom možnosť vrátiť sa na pôvodné izby. "Ak chce niekto požiadať o odubytovanie inú osobu, bude to možné, ale budeme vyžadovať úradne osvedčené splnomocnenie. Cieľom tohto opatrenia nie je zavádzať zbytočnú byrokraciu, ale ochrániť osobné veci pred neoprávnenou manipuláciou," dodalo vedenie univerzity.

Zdroj: abn

Na všetkých slovenských univerzitách je v týchto týždňoch prerušená prezenčná výučba. Dôvodom je zabránenie šíreniu nového koronavírusu.

(TASR)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie