KORONAVÍRUS: Čo robiť a čo nerobiť v domácej izolácii

21.3.2020
0

Zdroj: Google Maps

Páčil sa vám článok?

Úrad verejného zdravotníctva určil niekoľko pravidiel, ktoré platia pre fungovanie domácnosti počas povinnej karantény. Ďalšie dôležité informácie nájdete na webstránke úradu www.uvzsr.sk.

Ak sa ocitnete v domácej karanténe, požiadajte svojich priateľov, rodinu či blízkych, aby vám zabezpečili nevyhnutné nákupy. Nemali by vám ich však nosiť do bytu, ale nechať pred dverami alebo na inom mieste, ktoré si dohodnete. Využiť môžete aj  službu dovozu potravín do domácnosti. Ak to je možné, choďte do obchodu len v čase, keď tam nie je veľa ľudí a zoznam vecí si pripravte vopred, aby ste pri nákupe strávili čo najmenej času.

Nezabúdajte tiež, že prevenciou proti vírusovému ochoreniu je najmä dôsledné umývanie rúk dezinfekčným mydlom a časté, nárazové vetranie miestností. Kľučky, povrchy a predmety, ktoré bežne používate, dezinfikujte častejšie prípravkami s obsahom chlóru alebo alkoholu. Používajte jednorazové papierové a vlhčené utierky, každý člen rodiny má mať svoj vlastný uterák. Rovnako vlastný ta­nier, poháre či príbor. Ideálnym riešením pre člena rodiny, ktorý prišiel zo zahraničia, je samostatná izba  a minimálne kontakty s ostatnými. Ak to nie je možné, každý člen rodiny by mal urobiť maximum pre to, aby k prípadnému prenosu ochorenia neprišlo.

Počas domácej izolácie:
    sledujte svoj zdravotný stav,
    ak sa u vás objaví aspoň jeden z príznakov ako horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, hneď kontaktujte telefonicky svojho ošetrujúceho lekára, aj príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a dohodnite sa na odbere biologického materiálu,
    obmedzte  kontakty s inými osobami, nenavštevujte kultúrne, spoločenské, športové alebo iné hromadné podujatia, neprijímajte a nechoďte na návštevy,
    necestujte,
    na výučbové aktivity využívajte e-learningové formy,
    vykonávajte iba takú pracovnú činnosť, ktorú môžete vykonávať v mieste izolácie,
    zdržte sa akýchkoľvek činností mimo miesta svojho pobytu.

(bn)

Nonstop infolinky
Úrad verejného zdravotníctva
SR: 0917 222 682
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave: 0917 426 075
Národné centrum
zdravotníckych informácií:
0800 221 234
Svoje otázky môžete
poslať aj na email
novykoronavirus@uvzsr.sk

Páčil sa vám článok?