Červený kríž

14.2.2007
0
Páčil sa vám článok?

Keď v roku 1683 tiahli Turci na Viedeň, kde vtedy utrpeli krutú porážku od poľských vojsk vedených Janom Sobieskym, ich vojská vedené Imrichom Thökölym a jeho kurucmi v Bratislave vyvraždili veľmi veľa miestnych obyvateľov.

Keď Turci odtiahli, Bratislavčania na vrchu kopca nad svojím hradom z vďaky postavili veľký drevený kríž, ktorý na znak veľkého množstva preliatej krvi natreli na červeno.

Komunisti kríž zlikvidovali, po páde totalitného režimu však bol nahradený novým, tentoraz mramorovým.

Igor Janota

Páčil sa vám článok?