Najväčším zábavným podnikom bol Bellevue

13.2.2007
0
Páčil sa vám článok?

Na začiatku 19. storočia bolo na území vtedajšej Bratislavy 110 obyčajných krčiem. Mnohé z nich mali spoločenské miestnosti alebo kolkárne. Rozvoj manufaktúrnej výroby na továrenskú priniesol aj rozvoj mesta. Zvyšovala sa kúpna sila a menilo sa aj využívanie voľného času, ktorý sa zvyšoval úmerne znižovaním pracovného času.

Začalo patriť k dobrým mravom vyjsť si v nedeľu popoludní na promenádu alebo do blízkej prírody na rodinnú prechádzku zakončenú posedením v pohostinskom zariadení pri hudbe a tanci.

V okolí Bratislavy začali vznikať a rozmáhať sa pohostinstvá a zábavné podniky, z ktorých najznámejšie boli Púčkové domy. Údajne boli štyri. Stáli na vtedajšej Púčkovej dnes Búdkovej ceste. Po nemecky hovoriaci obyvatelia ich nazývali Batzenhaus a v Maďarčine to boli Bimbóház. Názov vznikol pravdepodobne skomolením stredovekého viničného honu Patzen. Iný zdroj uvádza, že názov vznikol skomolením slova Patzelhäusl, čo znamená narýchlo postavený - spackaný drevený dom.

Prvý Púčkový dom stál naproti vyústeniu dnešnej Drotárskej cesty. Bolo to výstavné pohostinstvo s dvorom a krytou verandou pre hostí. Druhý Púčkový dom bol situovaný viac bokom od Búdkovej cesty konča Dolnej ulice. Bolo to veľké pohostinstvo s krytou verandou, otvorenou terasou a dvorom pre hostí. Tretí Púčkový dom bol najstarší, najznámejší a udržal sa najdlhšie. Bola v ňom veľká sála na tanec, pohostinstvo, krytá veranda a terasa pre hostí. Podľa dobového svedectva sa tam schádzali na rozhraní 19. a 20. storočia slovenskí študenti, aby si v období maďarizácie pri zábave zaspievali slovenské piesne. Štvrtý Púčkový dom sa spomína v súvislosti s obsadzovaním Bratislavy 31. decembra 1918. Bližšie údaje nemám zatiaľ k dispozícii.

Ďalším známym podnikom bol Bratislavský zábavný podnik, ktorý dal postaviť podnikateľ Dubský vo Freundových viniciach na Ulici Jána Kovácsa - dnešná Sokolská. Začiatkom 20. storočia prešiel do majetku Brnenskej pivovarníckej účastinnej spoločnosti a dostal názov Bellevue. V tom období to bol po ďalších prístavbách najväčší zábavný podnik v Bratislave. Z krytej i otvorenej terasy bol nádherný výhľad na okolité vinice, mesto a železničnú stanicu. V budove bola najväčšia bratislavská sála, kde sa usporadúvali bály, koncerty, slávnosti a v lete majálesy, kolkárske súťaže a pod. Po prvej svetovej vojne podnik prestavali a premenovali na Sokolovňu. Istý čas sa tu stáčalo pivo z dvestolitrových sudov do fliaš.

Ivan Ozábal
(Pokračovanie nabudúce)

Páčil sa vám článok?