Na Kostolnej je dom, kde sa učí vyše 300 rokov

5.2.2007
0
Páčil sa vám článok?

Dom medzi kostolom jezuitov a novou radnicou na Kostolnej ulici 1 má bohatú históriu. Postavili ho pred rokom 1656 pravdepodobne v súvislosti so stavbou susediaceho nemeckého evanjelického kostola (1638).

Pôvodne prízemnú budovu v roku 1656 rozšírili a zvýšili o tri podlažia. Objekt mal v budúcnosti slúžiť deťom nemeckých obyvateľov mesta ako škola - gymnázium. Z tejto inštitúcie sa neskôr po viacerých prestávkach a mnohých ťažkostiach vyvinulo dodnes populárne evanjelické lýceum.

Pôvodná školská budova slúžila evanjelickým deťom len krátko. Už v roku 1673 v nej umiestnili katolícke gymnázium, ktoré viedli jezuiti. Aj po zrušení ich rádu (1773) sa v budove ďalej vyučovalo. Do 90. rokov 19. storočia tu pôsobila Uhorská kráľovská reálna škola (Magyar királyi állami főreáliskola), kým jej postavili vlastnú budovu na terajšej Zochovej ulici 1 (dnes Vysoká škola múzických umení).

Pôvodnú budovu na Primaciálnom námestí potom znovu používal rád jezuitov. Od 50. rokov, keď kňazov vyhnali, bola v budove hudobná škola. O 30 rokov neskôr objekt pripojili k novej radnici a Národný výbor mesta Bratislavy používal jej reprezentačné priestory. Tu zasadala aj mestská rada. Dnes je objekt znovu sídlom Spoločnosti Ježišovej (jezuitov). Tam vychovávajú katechétov a učiteľov náboženstva (Aloisianum).

Štefan Holčík
FOTO - Vladimír Mišauer

Páčil sa vám článok?