Spomienkový album 10/1999

24.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

Priestranstvo medzi južným úsekom mestských hradieb a tokom Dunaja bývalo ešte v polovici 18. storočia pomerne neupraveným miestom. Tam, kde je dnes Gorkého ulica, sa tiahla zapáchajúca priekopa, približne na mieste Palackého ulice tieklo plytké rameno Dunaja.

Kde-tu stáli skupinky domov chudobných rybárov a pár nie veľmi vábnych krčiem. Do mesta sa dalo vojsť Rybárskou bránou. Pred ňou stál murovaný most a na ňom sochy dvoch svätých. Jeden z nich bol sv. Ondrej Apoštol, chrbtom obrátený k priekope, na ktorej mieste neskôr vznikla Gorkého - pôvodne Ondrejská - ulica.

Časť pozemkov na mieste pred bránou získala kongregácia augustínskych kanonistiek de Notre Dame, ktorá sa venovala výchove a vyučovaniu dievčat. Medzi terajšími ulicami Jesenského a Palackého, ktoré dostali mená až oveľa neskôr, vybudovali kláštor, ku ktorému patrila škola a rozsiahla záhrada.

Ku kláštoru dokončenému v roku 1754 mal patriť aj impozantný barokový chrám na doteraz nezastavanom priestranstve medzi Operou a Redutou. Jeho priečelie malo byť obrátené na západ k terajšiemu Carltonu. Ako kostol provizórne zariadili oválnu sálu na prízemí kláštora a pred jej vchod postavili v roku 1764 na pamiatku prežitého zemetrasenia stĺp, na ktorom stála socha sv. Jozefa, patróna vychovávateľov. Po stranách stĺpu neskôr našli miesto aj sochy svätcov z mosta Rybárskej brány, ktorý medzičasom zrušili. Autorom vynikajúceho rokokového kamenárskeho diela bol údajne sochár J. Sartory.

Po druhej svetovej vojne rokokový stĺp z parčíku, kde mal stáť chrám Panny Márie, odstránili. Vraj bol jeho technický stav až taký zlý, že sa už nedal opraviť. Hlavným dôvodom však bolo rozhodnutie umiestniť v parku vysoký pylón s bronzovou sochou od J. Kostku ako výraz vďaky mesta osloboditeľom - Sovietskej armáde. Zvyšky sochárskej pamiatky z 18. storočia sa dostali na rôzne miesta. Časť do Mestského múzea a neskôr do Mestskej galérie, časť na smetisko a do súkromných rúk. Socha sv. Ondreja dnes zdobí bránu kláštora alžbetiniek na Špitálskej ulici (oproti hotelu Kyjev). Socha svätého Jozefa skončila v súkromnej záhrade vily na Ulici Prokopa Veľkého v Horskom parku. Bolo by načase pamiatku obnoviť a znova postaviť pred kostolík konventu Notre Dame, ktorý prežil ako provizórium už dve a pol storočia.

Štefan Holčík
FOTO - archív a Jana Mišauerová

Páčil sa vám článok?