Na mieste nízkej budovy bol dlho zájazdný hostinec

23.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

Provizórna jednoposchodová budova, ktorá stojí od konca 2. svetovej vojny na Laurinskej 6, vznikla ako provizórium, ktoré malo o pár rokov zmiznúť, ale prežilo viac ako pol storočia.

V stredoveku stáli na tom istom mieste najmenej dva gotické domy. V jednom z nich bol od nepamäti umiestnený zájazdný hostinec (zariadenie s možnosťou ubytovania a prenocovania aj pre vozy a kone) s dnes už kurióznym, ale v stredoveku veľmi obľúbeným názvom „U divého muža“. V zozname objektov z roku 1765 je uvedený ako „Diversum ad ferum hominum“.

Najneskôr na konci 18. storočia staré domy zbúrali a na ich mieste vznikol menší dvojposchodový palác, ktorého stredná časť (s tromi okennými osami) mierne vystupovala pred úroveň fasády (rizalit). Zadné trakty objektu sa dotýkali ešte stále existujúceho mestského opevnenia.

V 80. rokoch nášho storočia vznikol projekt postaviť na mieste hotelové zariadenie ako súčasť podnikateľskej činnosti Slovenského národného divadla. Objekt mal obsahovať aj skúšobné sály pre operu a balet a v podzemí mali byť niekoľko podlažné garáže. Projekt sa našťastie nerealizoval. Ak sa bude na parcele stavať, mali by fasády do Laurinskej, ako aj do Gorkého ulice maximálne rešpektovať výškou aj členením prostredie, v ktorom sa bude nachádzať.

Štefan Holčík
FOTO - Vladimír Mišauer

Páčil sa vám článok?