Spomienkový album 07/1999

23.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

Pohľadnica poslaná okolo roku 1900 zachytila terajšiu bratislavskú Kuzmányho ulicu práve pred sto rokmi (1899). V 90. rokoch minulého storočia tu začala na mieste meštianskych záhrad a vinohradov vznikať nová vilová štvrť.

Prevažujúcim slohom novopostavených víl bola gotika, ale objavovali sa aj motívy prevzaté z renesancie a baroka (dom vpravo).

Areál získal na príťažlivosti aj výstavbou honosnej budovy Evanjelického lýcea od architekta Ignáca Alpára (1895/96). (Na obrázku vľavo stĺpik ohrady školského dvora). Po roku 1900 postavili za Lýceom aj internát (alumneum) pre jeho študentov (na mieste záhrady na obrázku vpravo, teraz konzervatórium).

Vila vpravo s gotickou vežičkou na nároží a s renesančnou lodžiou na poschodí, dostala namiesto dreveného plota neskôr ešte ohradu s kvalitnou kovanou železnou mrežou. Postavili ju v roku 1894 a až do svojej smrti v nej žil Dr. B. Michaelis, ktorý bol pôvodne lekárom generálneho štábu. Po jeho smrti a smrti jeho vdovy v roku 1923 vznikla na základe jeho testamentu nadácia, ktorej patrila aj vila. Podľa jeho želania mal vo vile v budúcnosti vždy bývať veliteľ dobrovoľného požiarneho zboru. Po roku 1948 však nadáciu zrušili a vo vile neskôr zriadili jasle a materskú školu. Voľakedy s najväčším vkusom a prepychom zariadené interiéry zanikli, nábytok skončil na smetisku, umelecké diela sa stratili.

Štefan Holčík
FOTO - archív a Vladimír Mišauer

Páčil sa vám článok?