Viete, po kom je pomenovaná Pankúchova ulica?

15.6.2024
0

Zdroj: Matúš Husár

Páčil sa vám článok?

Za socializmu bola Pankúchova spolu s Poloreckého súčasťou Zikovej ulice. Pomenovaná je po Jánovi Pankuchovi (1869-1952), slovenskom novinárovi pôsobiacom v USA.

Ján Pankuch (16. 12. 1869, Prešov - 28. február 1952, Cleveland, Ohio, USA) pôsobil ako redaktor a vydavateľ slovenských periodík v USA. V roku 1885 emigroval do USA, kde sa zapojil do práce krajanských spolkov Slovenská evanjelická jednota a Slovenaká liga v Amerike. Od roku 1894 vlastnil v Clevelande tlačiareň, kde vydával noviny a publikácie. Sám založil noviny Hlas.

Spolu s Petrom Rovniakom sa zaslúžil o rozvoj slovenskej tlače v USA. Je paradoxné, že počet vydávaných titulov slovenských novín a časopisov v Amerike na prelome 19. a 20. storočia niekoľkonásobne prevyšoval tlač na Slovensku. Amerikánsko-slovenské noviny, Slovák v Amerike, či Jednota mali 40-tisíc predplatiteľov, kým Národné noviny vychádzajúce na Slovensku sotva šesťsto.

Zdroj: Wikipedia

Ján Pankuch.

Americkí Slováci sa zaujímali o dianie vo svojom rodisku a stále sa cítili byť súčasťou slovenského národa. Prostredníctvom tlače a verejnej činnosti kritizovali národnostnú a sociálnu politiku uhorskej vlády, preto uhorské orgány obmedzovali styk s krajanmi i dovoz americkoslovenskej tlače.

Bol pri zrode Slovenskej ligy v Amerike

Ján Pankuch patril spolu s klerikmi k najdôležitejším predstaviteľom prisťahovaleckej komunity. V roku 1897 založil republikánsky Klub Clevelande. Ako člen Zväzu slovenských novinárov pomáhal pri organizovaní kongresu, z ktorého vzišla potreba založiť organizáciu, ktorá by zastrešovala politické a kultúrne aktivity už existujúcich krajanských spolkov. O štyri dni neskôr 30.mája 1907, vznikla Slovenská liga v Amerike. Jej cieľom bolo prezentovať amerických Slovákov a podporovať emancipačné snahy Slovákov vo vtedajšom Uhorsku. V roku 1914 vypracovala Memorandum o krivdách a požiadavkách slovenských. Pankuch bol spoluorganizátorom protestov voči uhorskému ministrovi kultúry a školstva Albertovi Apponyimu a jeho školským zákonom počas Apponyiho návštevy USA spojenej s prednáškovým turné po amerických univerzitách v roku 1911.

Zdroj: OZ Bratislava a jej premeny

Výstavba Pankúchovej ulice.

Podpísal Pittsburskú dohodu

Predstavitelia Slovenskej ligy a Českého národného združenia podpísali 22. októbra 1915 v Clevelande dokument o vytvorení spoločného štátu „Clevelandská dohoda“. V nej sa uvažovalo o federatívnom usporiadaní spoločného štátu s úplnou národnou autonómiou Slovenska. Pankuch bol jej signatárom. Takisto bol pri podpise Pittsburskej dohody. Svoje osobné skúsenosti i ústne predávané príbehy a spomienky prvých slovenských imigrantov zozbieral v knihe História Slovákov v Clevelande a Lakewoode, ktorú vydal v roku 1930.

(mc)

Páčil sa vám článok?