Opäť sa môžete vydať na výpravy do starovekého Egypta. Štartuje už 12. ročník obľúbených prednášok

14.1.2024
0

Zdroj: Nadácia Gedíd Aigyptos

Páčil sa vám článok?

Nadácia Gedíd Aigyptos v spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy a Ústavom orientalistiky Slovenskej akadémie vied pripravili a podporili už 12. ročník cyklu egyptologických prednášok pre verejnosť – Výpravy do starovekého Egypta. Informovala nás o tom Renata Rábeková z Nadácie Gedíd Aigyptos.

V tomto roku je opäť pripravených osem prednášok, ktoré sa budú konať už tradične vo Faustovej sieni Múzea mesta Bratislavy vo vybrané piatky až do 3. mája 2024.

Renomovaní slovenskí a českí egyptológovia prinesú priaznivcom staroegyptskej histórie množstvo zaujímavých, ale aj nových informácií.

V úvodnej prednáške 19. januára 2024 sa od Jozefa Hudeca, spoluriaditeľa poľsko-slovenského multidisciplinárneho výskumu v egyptskom Tell el-Retábí, dozviete o objavoch uplynulej archeologickej sezóny, ktoré podstatne menia pohľad na usporiadanie pevnosti Ramessa III. Pevnosť je predmetom výskumu slovenských egyptológov už viac ako 10 rokov.

„Pivo naše každodenné... “ – v prednáške nám Katarína Arias rozpovie nielen o najstarších „pivovaroch“ sveta, ale aj o postupe výroby piva v starovekom Egypte, ako chutilo jeho obyvateľom, či si na ňom môžeme pochutnať ešte aj dnes a veľa ďalších zaujímavostí o tomto nápoji.

Aké ľúbostné básne recitovali a spievali Egypťania pred takmer tritísic dvesto rokmi v časoch panovníkov Ramessa II. a III.? To v prednáške priblížia autori novej knihy staroegyptskej ľúbostnej poézie „V severnom vetre čítaš správy ďaleké“ egyptológ Martin Odler a poetka Katarína Ďzunková. Kniha je prvým priamym prekladom staroegyptského literárneho diela do slovenčiny v knižnej podobe. Spoluautorkou knihy je egyptologička Silvia Štubňová Nigrelli, ktorá pripravila doslovný preklad básní do slovenčiny.

Květa Smoláriková v prednáške rozpovie, s akým rôznym tovarom obchodovali starovekí Gréci a Egypťania a akú úlohu v tom zohrávalo mesto Naukratis v nílskej delte, kde sídlila jedna z najdôležitejších obchodných kolónií tej doby - priesečník medzi gréckym a egyptským svetom.

Či bolo v starovekom Egypte striebro vzácnejšie ako zlato, prezradí v prednáške Veronika Verešová. Vysvetlí tiež, kde sa nachádzali zdroje týchto vzácnych kovov, aká bola ich symbolická, ale aj náboženská hodnota a ich úloha v spoločnosti a hospodárstve starovekého Egypta.

Od Jaromíra Krejčího sa dozviete, ako sa vyvíjala a menila architektúra a urbanizmus miest a sídlisk starovekého Egypta od preddynastickej doby až po grécko-rímske obdobie a aké významné doklady urbanizmu staroegyptských miest sa nám dochovali až do dnešnej doby.

Akú dôležitú úlohu zohrávala v predstavách starovekých Egypťanov o posmrtnom živote samotná rakva a akým dôležitým a cenným zdrojom informácií je dnes pre poznanie nielen ich materiálnej, ale aj duchovnej kultúry, priblíži Dušan Magdolen.

V záverečnej prednáške tohtoročného cyklu 3. mája 2024 sa od Renaty Landgráfovej, riaditeľky Českého egyptologického ústavu FF UK v Prahe dozviete viac o ich najnovšom objave na pohrebisku šachtových hrobiek v egyptskom Abúsíre. Kto bol pisár Džehutiemhat, ktorého hrobka s krásnou výzdobou otvára mnoho otázok?
Podrobný program a informácie k jednotlivým prednáškam a prednášajúcim sú dostupné na stránke Nadácie Gedíd Aigyptos.

(ts, ms)

Páčil sa vám článok?