Nová krásna kniha: Starší Karlovešťania vrátia do svojho detstva a mladší objavia nepoznané

22.9.2023
0

Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA

Páčil sa vám článok?

Fotografia, ktorá zachytá realitu v istom okamihu, môže byť po dlhšom čase unikátnym svedectvom o premenách daného miesta. Výborným príkladom je Karlova Ves - ako veľmi sa zmenila za posledných sedemdesiat rokov, kde zostala nedotknutá a z akých dôvodov? Ukáže vám to kniha fotografa Ľubomíra Deáka a autora textov Matúša Šrámeka.

Publikácia z vydavateľstva Dajama ponúka porovnanie historických fotografií so súčasnými z tých istých lokalít Karlovej Vsi, a zároveň podnecuje zamyslieť sa nad ich vynútenými či nevynútenými zmenami. Súbor takmer 100 historických a 70 aktuálnych záberov spolu s textami je príležitosťou zastaviť sa, pouvažovať nad karloveským genius loci.

Vydavateľ Daniel Kollár, ktorý je zároveň hrdý Karlovešťan, pripomína, že podobný typ kníh už vydali niekoľko, napríklad vlani pod názvom Premeny Bratislavy. Aj v najnovšej publikácii Premeny Karlovej Vsi si môžete porovnať fotografie viacerých autorov, najmä z polovice 20. storočia, s dnešnými zábermi Ľubomíra Deáka, ktoré urobil presne z tých istých uhlov a za tých istých svetelných podmienok. „Keď som ich uvidel, slovo dalo slovo a naša spolupráca aj so známym znalcom histórie Karlovej Vsi Matúšom Šrámekom priniesla ovocie v podobe tejto knižnej novinky. Čitateľ, najmä Karlovešťan, v nej nájde zábery na mnohé miestne lokality spred 70 rokov, o výzore ktorých ani netuší. Krásnymi príkladmi sú Karloveská či Botanická ulica,“ približuje Daniel Kollár.

Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA

​Rok 1950: Zastávka autobusov pri hostinci Riviéra

Zdroj: Ľubomír Deák, 2023

​Rok 2023: Budova s niekdajším hostincom dnes

Publikácia chce pripomenúť nielen Karlovešťanom, ale všetkým Bratislavčanom, ako vyzerala Karlova Ves ešte pred relatívne krátkym časom. Stále totiž žije veľa ľudí narodených v tomto období, ktorí si radi osviežia spomienky na Karlovu Ves svojho detstva či mladosti. Môže však zaujať aj „ponovembrovú“ generáciu, minimálne tým, akými obrovskými zmenami prešla táto niekdajšia vinohradnícka obec za niekoľko desaťročí. Možno aj ich prekvapí, že viaceré niekdajšie zákutia vôbec nespoznajú... a pritom to naozaj nie je tak dávno.

Autor súčasných fotografií Ľubomír Deák, hoci nie je Karlovešťan, má rád Karlovu Ves, ktorú spoznal najmä vďaka spolupráci s Matúšom Šrámekom. Bol to predovšetkým Matúš Šrámek, ktorý zo svojho archívu vytiahol mnohé dobové zábery nenávratne stratených častí starej Karlovej Vsi a už v úvode knihy sa vyznáva aj zo svojho vzťahu ku Karlovej Vsi.

Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA

​Rok 1965: Horná časť Karloveskej ulice – na zábere vidieť stavebné práce v časti nazývanej Na lúčkach.

Zdroj: Ľubomír Deák, 2023

​Rok 2023: Na zábere vidieť už dvojsmernú Karloveskú ulicu a električkovú trať do Dúbravky.

V knižke sú takisto snímky najvýznamnejšieho bratislavského fotografa medzivojnového obdobia Jozefa Hofera a nechýbajú v nej zábery bratislavského mestského fotografa, Karlovešťana Františka Silaveckého či nemenej známeho Antona Šmotláka. Nájdete v nej aj fotky Karlovešťanov, napríklad od Viliama Klassu, Jána Patereka, Alojza Šafaríka a Tibora Kopču, pre ktorých bolo fotografovanie záľubou popri zamestnaní. Historicky cenné sú i fotografie neznámych autorov z rodinných albumov viacerých Karlovešťanov. „Z tejto skupiny by som vyzdvihol fotografiu najstaršej karloveskej školy z roku 1918, colnice na hranici Slovenského štátu a Nemeckej ríše na Devínskej ceste z roku 1944 či fotografiu kríža na Svrčej ulici. Sú jedinečné. Iné zábery týchto miest nie sú totiž známe,“ dodáva Matúš Šrámek.

Zdroj: Vydavateľstvo DAJAMA

​Publikácia podnecuje zamyslieť sa nad zmenami Karlovej Vsi.

Aj prostredníctvom Šrámekových originálnych textov ponúka kniha odpoveď na otázku, či Karlova Ves opeknela alebo sa stratil jej niekdajší pôvab a šarm. „Spomínať treba, ale zbytočné je plakať. Želám spoluobčanom pekný zážitok pri čítaní knižky, a tiež, aby možnosť porovnania minulosti so súčasnosťou Karlovej Vsi viedla k prehĺbeniu ich vzťahu s miestom, kde žijú,“ dodáva.

Kniha sa bude krstiť na Karloveských hodoch v sobotu 23. septembra o 20:30 h.

(ts, bn)

Páčil sa vám článok?