Spolok sv. Vojtecha si pripomína 150 rokov od svojho založenia

14.9.2020

Zdroj: Google Maps

Páčil sa vám článok?

Spolok sv. Vojtecha (SSV), ktorý je v súčasnosti najväčším združením katolíkov, si v pondelok pripomína 150. výročie svojho založenia. TASR o tom informovala PR manažérka Spolku sv. Vojtecha Martina Grochálová.

Spolok založil v roku 1870 katolícky kňaz, jazykovedec a spisovateľ Andrej Radlinský. Spolok bol po zatvorení Matice slovenskej v roku 1875 jedinou slovenskou inštitúciou a pričinil sa o uzákonenie a šírenie slovenčiny, ako aj o pozdvihnutie slovenskej kultúry a vzdelanosti. Od svojho vzniku vydával učebnice a knihy, ako aj ľudový kalendár Pútnik svätovojtešský. V Spolku svätého Vojtecha vznikol napríklad Jednotný katolícky spevník či svätovojtešská Biblia. Hneď po svojom vzniku prevzal spolok vydávanie Katolíckych novín, ktoré boli založené ešte v roku 1849.

Najväčší rozkvet zaznamenal Spolok svätého Vojtecha v 30. rokoch minulého storočia, keď vďaka podpore svojich členov v Spojených štátoch amerických a Kanade zriadil vlastnú tlačiareň a začal vydávať vlastné periodiká. Spolok svätého Vojtecha fungoval na podielovom princípe. Jeho členovia získavali za symbolický ročný poplatok kalendár Pútnik svätovojtešský a ďalšie publikácie, takzvané podielové knihy. V roku 1953 mal takmer štvrť milióna členov a práve v tomto roku komunistická štátna moc zakázala členstvo v ňom, obmedzila jeho pôsobenie a začala riadiť vydavateľskú činnosť.

Členstvo v SSV i jeho aktivity boli naplno obnovené po roku 1990. V súčasnosti je Spolok svätého Vojtecha združením katolíkov a najväčším katolíckym vydavateľstvom na Slovensku. Pri príležitosti 150. výročia založenia Spolku svätého Vojtecha vydá Slovenská pošta známku.

(TASR)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie