FOTO Rekonštrukcia Bratislavského hradu odkryla unikátny archeologický nález

6.8.2020
Na snímke rekonštrukcia Severných hradieb počas prehliadky a prezentácie k novému archeologickému nálezu drevozemného valu z 11. storočia mimoriadnej historickej hodnoty

Zdroj: TASR Jaroslav Novák

Páčil sa vám článok?

Záverečná etapa rekonštrukcie Bratislavského hradu priniesla unikátny archeologický nález v podobe drevozemného valu z 11. storočia. Pamiatka by mohla byť zreštaurovaná do roku 2023 a nálezy by mohli byť verejnosti sprístupnené v roku 2023.

Záverečná etapa rekonštrukcie Bratislavského hradu priniesla unikátny archeologický nález v podobe drevozemného valu z 11. storočia. Kancelária Národnej rady bude musieť nález chrániť a prezentovať priamo na mieste odkrytých nálezových miest. 

Ako priblížil riaditeľ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Matej Ruttkay, v areáli hradu realizujú záchranné archeologické výskumy už od roku 2015. Spolu s archeológom Mariánom Samuelom zdôraznili, že zachovaná drevozemná hradba patrí k najlepšie zachovaným opevneniam z tejto doby v strednej Európe a je vhodná aj na prezentáciu.

Vysvetlili, že hradba pravdepodobne ešte v 11. storočí zhorela a jej mohutná viacmetrová deštrukcia zásadne zmenila ráz terénu a vytvorila dnešný reliéf hradného kopca. "Podobný nález je v stredoeurópskom kontexte výnimočný, obdobný môže návštevník vidieť pod nádvorím Pražského hradu," komentoval Ruttkay. Zachované drevené opevnenia možno podľa archeológov vidieť v Poľsku, kde sa drevo zachovalo pod úrovňou spodnej vody.

Zdroj: TASR Jaroslav Novák

​Na foto rekonštrukcia Severných hradieb počas prehliadky a prezentácie k novému archeologickému nálezu drevozemného valu z 11. storočia mimoriadnej historickej hodnoty

Priblížili, že v období 11. storočia nebola Bratislava oveľa väčšia ako Hainburg, určite rozsiahlejšou bola v tomto období Nitra. Bratislava bola podľa archeológov v tomto čase významným župným uhorským centrom. Na hrade musela podľa ich slov sídliť významná vojenská posádka a istý čas aj posádka poľského vládcu Boleslava Chrabrého, ktorý toto územie na istý čas obsadil. Drevozemný val z dubového dreva bol na Slovensku prvým príkladom konzervácie zuhoľnateného dubového dreva.

Zdroj: TASR Jaroslav Novák

Rekonštrukcia Severných hradieb na Bratislavskom hrade

Dodali, že výskumy potvrdili výnimočnosť tejto strategickej vyvýšeniny nad Dunajom. Cenia si tiež snahu NR SR o prezentáciu zachovaných nálezov a podporujú zvolanie medzinárodnej odbornej komisie na potvrdenie unikátneho významu.

Zdroj: TASR Jaroslav Novák

​Na foto archeologické nálezy nájdené počas rekonštrukcie Severných hradieb 

(TASR)

Páčil sa vám článok?