42. Vinohradníctvo v mestskej časti Rača

8.12.2006
Páčil sa vám článok?

Mestská časť Rača (pôvodne Okoly a od 13. storočia do roku 1945 Račišdorf) patrí medzi najúspešnejšie vinohradnícke obce Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Vinič hroznorodý sa tu začal pestovať už pravdepodobne od 1. storočia.

Prvá písomná zmienka o račianskych vinohradoch je až z roku 1237, z ktorej sa dozvedáme, že jeden z majiteľov osady Okoly menom Racha vlastnil vyše 30 ha pôdy, na ktorej boli aj vinohrady (prapôvodom názvu Rača je asi meno tohoto majiteľa). Z portálneho súpisu z roku 1553 sa dozvedáme, že v Rači bolo v tom čase 17 aktívnych port (sedliackych dvorov) s priemerne 4  rodinami z celkových 30 port, ktorých obyvatelia sa zaoberali prevažne vinohradníctvom. V listine z roku 581 sa spomína Okoly ako mestečko (oppidum), v ktorom gróf Báthory dal celý svoj majetkový podiel vrátane račianskych viníc devínskemu hradnému panstvu.

V 14. storočí patrili vinohrady a vinohradníci do správy viničného hospodárstva, ktorého predstaviteľmi boli richtár, vinohradnícky hospodár (vajnher, ktorého vystriedal v 16. storočí pereg), vinársky hospodár a hájnici. Od roku 1635 až do zániku feudalizmu vlastnil značnú časť račianskych viníc bratislavský dedičný župan P. Pálffy a po ňom jeho rod. Z nich najmä Mikuláš Pálffy sa v 18. storočí zaslúžil o rozvoj račianskeho vinohradníctva.

Zo stredoveku a začiatku novoveku sú k dispozícii menej presné údaje o počte vinohradníkov, o ploche viníc a výrobe vína. Zo sčítania ľudu z roku 1720 sa dozvedáme, že tu bolo 276 domácností s počtom vyše 1200 obyvateľov. Z nich bolo 138 väčších vinohradníkov (sedliaci) a 156 želiarov (hoštákníci) živiacich sa najmä z výnosu malých vinohradov a pridomových záhrad. Sedliaci obhospodarovali 130 ha viníc.

V roku 1869 tu žilo 2408 obyvateľov, z toho takmer 600 vinohradníkov, ktorí obhospodarovali 300 ha viníc. Po fyloxérovej katastrofe koncom 19. storočia sa plocha viníc znížila na 250 ha. Úspešnú rekonštrukciu viníc prerušila prvá svetová vojna. Po nej sa pokračovalo v rekonštrukcii viníc, ktoré ale boli rozdrobené, keď na ploche vyše 300 ha bolo v roku 1945 až 2100 parciel.

Rozvoj vinohradníctva v Rači nastal po založení JRD, ktoré po vzniku celoobecného družstva dosiahlo v roku 1964 na ploche 228 ha vinohradov hektárový výnos 8,7 ton hrozna, zatiaľ čo slovenský priemer bol len 4,5 ton. Aj v ďalších rokoch tu dosahovali vysoké výnosy.  V tomto úspešnom trende pokračuje aj akciová spoločnosť Villa Vino Rača, na ktorú sa transformovalo JRD v roku 2004 a ktorá hospodári na ploche vyše 300 ha viníc.

Páčil sa vám článok?