41. Vinohradníctvo a vinárstvo vo Vinohradoch

8.12.2006
Páčil sa vám článok?

Vo vinohradoch vo vinohradníckych rajónoch Vinohrady a Rača na úpätí Malých Karpát sa pestuje vinič hroznorodý už od staroveku. Vinice v rajóne Vinohrady sa rozprestierali od Kramárov cez Kolibu, ponad Jaskový rad na Matúškovej ulici, v celej oblasti Kamzík, cez Karpatské Podhorie a Biely Kríž až po Peknú cestu, ktorá je hranicou medzi rajónom Vinohrady a Rača.

V stredoveku siahali vinice aj do nížin tejto lokality nad železničnou a cestnou trasou smerom do Trnavy. Tak napríklad v časti pri bývalom cintoríne na Račianskom mýte vlastnil Nemecký bratislavský vinohradnícky spolok 1 ha pokusného vinohradu. Plocha viníc v rajóne Vinohrady bola 5,5 km dlhá a jej šírka bola od 0,3 do 1,2 km.

Celistvosť rajónu postupne narušovala bytová výstavba a budovanie rekreačných zariadení. Aj pri tomto znížení plôch vinohradov z približne 500-600 ha na asi 300 ha predstavujú vinohrady v tejto lokalite významný zdroj kyslíka pre obyvateľov v okolí. Bolo by chybou, keby sme likvidáciou ďalších viníc ochudobnili mesto o tento zdroj kyslíka.

O pestovaní viniča v tejto oblasti v staroveku existuje rad dokumentov. Napríklad z roku 1254 listina kráľa Bela IV., listiny bratislavskej kapituly z rokov 1279, 1296, 1348, 1405 a z rokov 1595-1604 (v nich sa uvádzajú škody vo viniciach počas rabovania tureckých vojakov a Bočkajových povstalcov).

Najväčší rozmach vinohradníctva a vinárstva v rajóne bol v rokoch 1711-1805 po podpísaní Satumarského mieru. V tom čase dosiahla plocha viníc necelých 600 ha. Úspešné obdobie rozvoja vinohradníctva zabrzdili nebezpečné choroby viniča, peronospóra, múčnatka, ale najmä fyloxéra, ktorú tu objavili v roku 1892. Tá zničila takmer štvrtinu vinohradov. Ďalšou pohromou boli obe svetové vojny, počas ktorých nastal značný úpadok vinohradníctva. Jeho úroveň klesla aj po odsune značnej časti nemeckých vinohradníkov v roku 1945. Ich vinice boli sčasti pridelené aj neodborníkom, ktorí nemali k nim taký vzťah ako pôvodní vlastníci.

Dobré meno vinohradníctvu a vinárstvu vrátilo Jednotné roľnícke družstvo (JRD) Bratislava-Vinohrady, ktoré vzniklo v roku 1949. JRD sa po roku 1999 pretransformovalo na Poľnohospodárske družstvo (PD) Bratislava-Vinohrady a pokračuje v úspešnom hospodárení na ploche 246 ha z celkovej plochy v obvode asi 300 ha. Časť úrody hrozna spracováva na vysokokvalitné víno vo vlastných pivniciach s kapacitou 5500 hektolitrov.

Páčil sa vám článok?