FOTO: Vedeli ste, že Bratislava mala už v roku 1914 tri druhy prostriedkov MHD?

29.12.2019

Zdroj: Facebook

Páčil sa vám článok?

Bývalí obyvatelia Prešporku, teda nášho mesta, ktoré sa neskôr premenovalo na Bratislavu malo v roku 1914 k dispozícii až tri druhy dopravných prostriedkov v rámci mestskej a regionálnej hromadnej dopravy, ktorými sa mohla prepravovať verejnosť na jej území.

Dá sa povedať, že za 105 rokov sa toho v oblasti MHD až tak veľa nezmenilo. Dnes by sme asi vymenovali tri druhy dopravných prostriedkov, ktoré slúžia na verejnú dopravu a to autobusy, trolejbusy a električky. Ako to bolo v roku 1914? Prešporáci sa mohli odviezť električkou na 1000 mm rozchode koľajníc, ktorá jazdila po meste alebo nasadnúť na trolejbus, ktorý premával na Vaškutačku (dnešnú Železnú studničku), ktorý však bol bohužiaľ v roku 1915 zrušený. Prípadne využiť vlako-električku s rozchodom koľajníc 1435 mm a ísť až do Viedne, prípadne sa jej žltými vozňami previezť v rámci miestnej dopravy na prešporskom úseku až do Ligetfalu (nachádzajúcom sa na území súčasnej Petržalky).

Zdroj: FB P.M.

​"V roku 1915 dostal prešporský mestský úsek Viedenskej električky, ktorý vlastnila spoločnosť P.O.H.É.V. povolenie na predĺženie trate od depa v Kopčanoch do samotnej obce Kopčany/Köpcsény (dnes Kittsee v Rakúsku) s pokračovaním až do obce Nemesvölgy (dnes Edelstal v Rakúsku). V tej dobe sa tieto dve obce nachádzali na území Uhorska. Projekt sa však z dôvodu udalostí I. svetovej vojny bohužiaľ nezrealizoval," napísal na facebookovú stránku Prešpurčina ešče nezgegla odborník na historickú dopravu Peter Martinko a prináša aj ďalšie zaujímavé informácie: "V pláne bola aj výstavba miestnej lokálnej elektrickej železnica z Prešporku do Modry (obdoba Viedenskej električky) s názvom Pozsony - Modori Helyiérdekű Villamos Vasút a skratkou P.M.H.É.V. Niektoré pramene uvádzajú, že mala byť na rozchode 1000 mm a mala začínať pri Dynamitovej továrni, druhé pramene uvádzajú, že mala mať normálny rozchod 1435 mm a do Modry mala odchádzať od mestskej tržnice v centre mesta. Tento bezosporu zaujímavý projekt sa však taktiež z dôvodu udalostí I. svetovej vojny nestihol bohužiaľ taktiež zrealizovať. Budem sa snažiť v maďarskom Národnom archíve v Budapešti časom o tejto plánovanej elektrickej železnici dozvedieť viac podrobností, ak sa tam nejaké info zachovali."

"Dovolím si povedať, že aj napriek tomu, že Prešporok nebol začiatkom I. svetovej vojny žiadne veľkomesto, tak ho považovali podľa počtu tovární za druhé najpriemyselnejšie mesto v celom vtedajšom Uhorsku hneď po Budapešti. A mal na svoju veľkosť a danú dobu veľmi pestré zloženie prostriedkov MHD, z čoho museli mať vtedajší nadšenci mestskej dopravy radosť, hoci treba zobrať do úvahy, že mali určite problémy svojej doby a ani samotná I. svetová vojna nebola žiadna sranda..." dodal Martinko. 

Zdroj: FB Bratislava a jej premeny

Možno máte pocit, že sme pri našom výpočte hromadných dopravných prostriedkov zabudli na autobusy, ale nie je tomu tak. Aj keď MHD na našom území vznikla v roku 1895, tak na mestské autobusy si Bratislava musela počkať ešte viac ako tri desaťročia, konkrétne až do roku 1927.

(ars)

Páčil sa vám článok?