Najmenší palác na svete stojí na Uršulínskej

30.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Miniatúrny šľachtický palác, hádam najmenší na svete, vznikol prestavbou z meštianskeho domu na začiatku 20. storočia. Vtedy na staršie múry suterénov a prízemia postavili nové poschodie a fasádu upravili v novoklasicistickom slohu.

Jedna z typických mreží na okne prízemia je označená menom kováča „Schima“ a datovaním 1918. Nad bránou je umiestnený kamenný erb šľachtickej rodiny. V centrálnom salóne na poschodí nad vstupným vestibulom boli už v čase prestavby inštalované lampy elektrického osvetlenia.

Pri úprave objektu a jeho prestavbe obytnej budovy na administratívne účely sa objavili zvyšky murív, ktoré možno datovať do stredoveku. V zadnej miestnosti na poschodí sa pod omietkou ukázal fragment gotického okna bývalej synagógy, ktorú zrušili po roku 1530, ktorá však bola výrazne viditeľná ešte okolo roku 1730. Dodnes je zachovaná v obvodových múroch susedného domu. Zo západu sa do nej zrejme vchádzalo cez gotický dom na mieste terajšieho objektu.

Po prvej svetovej vojne „palácik“ obýval kaviarnik Julius Prűger zo známej rodiny hotelierov Prűgerovcov. Jeho brat Henry neskôr zjednotil hotely Carlton a Savoy. Objekt bol do polovice 80. rokov nepretržite obývaný. Po rekonštrukcii sa stal sídlom Mestského kultúrneho strediska.

Štefan Holčík
FOTO - Vladimír Mišauer

Páčil sa vám článok?