Na Leškovej bol kedysi park

30.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Leškova ulica vznikla v poslednom desaťročí 19. storočia ako spojnica smerujúca na vtedajšie námestie kniežaťa arcibiskupa Esterházyho, teraz Námestie Slobody.

Na jej mieste sa v 17.-19. storočí rozprestieral park Letného arcibiskupského paláca. Pozemky na sever od parku zaberali záhrady a vinohrady. Ulica niesla pôvodne meno tunajšieho rodáka právnika Ferenca Gyurikovicsa, ktorý v roku 1896 venoval prešporskej Alžbetínskej univerzite veľký majetok. Zomrel v roku 1901 a na jeho počesť hneď pomenovali novú ulicu.

Pomerne jednotná zástavba ulice pozostávala najmä z jednoposchodových rodinných domov so záhradami. V hornej časti ulice vlastnila nájomný dom po otcovi Elsa Grailich. O niečo nižšie oproti, na čísle 9, býval Adalbert (Vojtech) Ledofsky, obchodník s drevom a uhlím. Publicistka Elsa Grailich domácnosť Ledofských dôverne poznala, ako vyplýva z jej spomienky, ktorú uverejňujeme v slovenskom preklade.

Štefan Holčík

FOTO - Vladimír Mišauer

Páčil sa vám článok?