• História
  • 30.11.2006 14:30

Na fare žili aj mestskí kapláni

0 0

Hádam najstaršou ulicou v Bratislave a súčasne ulicou, ktorá si až donedávna najviac zachovala svoj historický charakter, je Kapitulská ulica.

Dóm svätého Martina, prepoštský palác, jezuitské kolégium, kolégium Emericanum, kanonické rezidencie, ako aj dnes ruinovaný palác grófov z rodiny Esterházy tvoria jednotný urbanistický celok nevýslovnej hodnoty.

Od roku 1396 sídli v dome na nároží dnešnej Kapitulskej a Farskej ulice fara svätého Martina. Po vyhorení starej fary sa rozhodol mestský farár Martin kúpiť práve tento dom. Dom musel byť na svoje obdobie mimoriadne dobre postavený. Možno to usúdiť z ceny, ktorú pôvodný majiteľ dostal. V historickom zápise sa dom označuje ako kamenný „domus honorifica lapidea“, z čoho sa dá usudzovať, že okolo stálo ešte v 14. storočí viac drevených domov.

Fara prešla od roku 1396 nespočetnými stavebnými úpravami. V 19. storočí znovu postavili časť napravo od vstupnej brány. V 80. rokoch 20. storočia objekt pod zámienkou pamiatkovej rekonštrukcie značne devastovali, originálne stredoveké architektonické detaily zničili. Časť z nich nahradili nepochopiteľnými „gotickými“ novotvarmi - napríklad nárožný kameň pri ulici.

V objekte fary (Pfarrhof, curia plebani) žili aj mestskí kapláni. V 20. rokoch 20. storočia bol kaplánom Dr. Karl Martini. Toho pri svojich návštevách prešporských domácností navštívila, hoci evanjelička, publicistka Elsa Grailich. V byte kaplána ju upútalo množstvo dnes už nezvestných umeleckých diel, takže ho prirovnala k malému súkromnému múzeu.

Štefan Holčík
FOTO - Vladimír Mišauer

Na fare žili aj mestskí kapláni


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.