W. A. Mozart v Prešporku nekoncertoval

30.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

O tom, že by W. A. Mozart v Prešporku niekedy bol alebo o tom, že by tu uskutočnil koncert, nejestvuje žiadna spoľahlivá správa.

Ani on sám, ani jeho otec, ani nikto z prípadného obecenstva (účastník domnelého koncertu), nikto o takej návšteve nepodal, nezachoval správu. Len asi o 30 rokov neskôr jeho sestra nejasne naznačila, že „ako šesťročný bol v Prešporku“. Ona pri tom nebola, koncert si mohla pomýliť s iným.

Do 60. rokov nášho storočia nikto neprišiel na nápad spájať Prešporok s Mozartom. Až vtedy si istý bádateľ zaumienil, že nájde miesto, kde Mozart podľa jeho názoru koncertoval. Prečo sa rozhodol tvrdiť taký nezmysel práve o paláci grófa Leopolda Pálffyho (neskôr Wachtlerovskom) na Ventúrskej ulici, dnes už nezistíme. Faktom je, že presvedčil vtedajšie vedenie mesta o svojej „pravde“. Ak by však bol malý Mozart v Prešporku naozaj hral, bolo tu mnoho iných palácov a magnátskych rodín (Esterházy, Erdödy, Amadé, Csáky, Nyári, Apponyi, Zichy, Aspremont, Grassalkovich, Balassa...), kde by sa bol mohol objaviť. Prečo práve u grófa Leopolda Pálffyho?

Problém je aj v údajnom termíne údajného koncertu. Mozartov otec bol (a potvrdzuje to v listoch priateľovi) v Prešporku v dňoch 11. až 24. decembra 1762, do Viedne cestoval na Štedrý deň. Teda v čase, keď nebývalo zvykom usporadúvať svetské domáce koncerty. Načo tu bol? S kým? Prečo? Bol tu s malým synom? To sa zo zachovaných listov nedozvedáme. A vôbec už nie, u koho bol! V paláci grófa Leopolda Pálffyho, ktorý sa stal maršalom a hlavným veliteľom cisárskeho vojska v Uhorsku až v roku 1763, rozhodne nie.

Tabuľa so zavádzajúcim nápisom na fasáde paláca na Ventúrskej 10 je prejavom neserióznosti bádateľov a kompetentných orgánov v 60. a 70. rokoch. Dnes je však už aj prejavom zbabelosti priznať sa, že informácia na nej je nepravdivá.

Štefan Holčík
FOTO - Vladimír Mišauer

Páčil sa vám článok?