Korunu z morového stĺpu ktosi ukradol

30.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Súsošie Najsvätejšej trojice na Rybnom námestí nevzniklo naraz. Najprv postavili jeho základnú časť - stĺp so skupinou Najsvätejšej trojice, ako pamätník strašnej morovej epidémie, ktorá postihla obyvateľstvo Bratislavy v roku 1713.

Finančnou sumou na postavenie pamätníka prispel vtedajší uhorský prímas, kardinál Christian August, princ zo Saskej kráľovskej rodiny. Bol to jediný cudzinec, ktorý sa stal arcibiskupom v Ostrihome a to vďaka podpore zo strany vtedajšieho cisára a kráľa Karola, otca panovníčky Márie Terézie.

Cisár a kardinál boli blízkymi príbuznými. Na podstavci stĺpu, ktorý bol neskôr ozdobený reliéfmi znázorňujúcimi sv. Rozáliu, Posledné pomazanie a pochovávanie mŕtveho (sochár J. Sartory okolo 1760), stoja sochy troch svätcov - ochrancov proti moru (svätého Andreja, svätého Rochusa a svätého Karola Boromejského, ktorý bol súčasne patrónom cisára).

Na konci 18. storočia k stĺpu postavili ešte dve sochy, ktoré predtým zdobili most pred Vydrickou bránou. Sú to Panna Mária Immaculata, a svätý Štefan, prvý uhorský kráľ, ktorý podľa legendy daroval Bohorodičke svoju kráľovskú korunu. Aj kamenný svätý Štefan ju niesol na poduške. Dnes je poduška prázdna: korunu ktosi ukradol.

Štefan Holčík
FOTO - Vladimír Mišauer

Páčil sa vám článok?