V Starej radnici vystavia originál privilégia Ondreja III. z roku 1291

11.4.2019
0
Privilégium Ondreja III.

Zdroj: Magistrát

Páčil sa vám článok?

Hlavné mesto, Múzeum mesta Bratislavy a Archív mesta Bratislavy vystavujú Národnú kultúrnu pamiatku – originál privilégia Ondreja III. z 2. decembra 1291. Vystavenie vzácneho dokumentu podporí ozvučená umelecká animácia privilégia s dvadsiatimi dvomi základnými mestskými výsadami. Prezentácia v podobe videomapping na priečelí Primaciálneho paláca sa uskutoční v dňoch 25. – 27. 4. 2019, vždy o 20.00.

Mimoriadna výstava v múzeu prinesie popri inštalácii unikátneho originálu aj preklad privilégia a jeho výsad s vysvetľujúcimi textami v slovenskom, nemeckom, maďarskom a anglickom jazyku. Vedenie mesta sa rozhodlo vystaviť listinu viacjazyčne pri príležitosti 100. výročia prijatia názvu Bratislava.  

Vystavenie vzácneho originálu privilégia Ondreja III. priblíži verejnosti dokument základných mestských práv udelených stredovekej Bratislave. Dokument je napísaný na pergamene gotickou minuskulou. Na hodvábnej béžovo-zeleno-tmavohnedej šnúre bola privesená pečať, z ktorej sa zachoval malý fragment. Viac ako osmina listiny je ťažko čitateľná. Pisár použil na písanie železno-dubienkový atrament. Originál listiny s rozmerom 58 x 31 cm je stabilne uložený v Archíve mesta Bratislavy a faksimile originálu v expozícii Múzea dejín mesta v Starej radnici.

Ondrejovo privilégium nie je zakladacou listinou Bratislavy nakoľko tá existovala dávno pred vydaním tejto listiny. Kráľ výsadnou listinou preniesol na mesto a jeho obyvateľov časť svojich práv, ich udelenie malo trvalú právnu silu, bol tak potvrdený existujúci stav plnoprávneho mesta.

Z hľadiska mestskej správy patrili medzi najdôležitejšie výsady najmä tie, ktoré sa týkali správy mesta a výkonu súdnej moci. Ich prostredníctvom došlo k oddeleniu mesta od priamej právomoci kráľovských úradníkov. Najdôležitejšou mestskou výsadou bola slobodná voľba richtára a 12 prísažných, ktorá sa mala konať každoročne na deň sv. Juraja.

Na základe tejto výsady vznikla v rámci hlavného mesta myšlienka uskutočňovať pravidelne okolo 24. apríla na Juraja v najbližšiu sobotu podujatie Bratislava pre všetkých, v súčasnosti Bratislavské mestské dni.

 PRIVILÉGIUM BUDE VYSTAVENÉ V SÚDNEJ SIENI MÚZEA DEJÍN MESTA MMB V STAREJ RADNICI V REŽIME:

  1. 4. 2019, 10.00 – 16.30 POSLEDNÝ VSTUP, S PLATNOU VSTUPENKOU
  2. 4. – 28. 4. 2019, 10.00 – 18.00 V RÁMCI BRATISLAVSKÝCH MESTSKÝCH DNÍ
  3. 4. – 5. 5. 2019, 10.00 – 16.30 POSLEDNÝ VSTUP, S PLATNOU VSTUPENKOU

(ts, ms)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.