HISTÓRIA - Vedeli ste, že najväčší požiar na hlavnej stanici spôsobila odhodená zápalka?

7.4.2019

Zdroj: abn

Páčil sa vám článok?

Bol utorok ráno, 1. septembra 1908 a na bratislavskej hlavnej stanici zúril taký obrovský požiar, aký si v meste nepamätali. Horeli sklady hlavnej stanice vedľa Lamačskej cesty, kancelárie MÁV (Maďarské štátne železnice pozn.red.) a niekoľko nákladných vozňov.

Keď prednosta stanice, inšpektor Ruml pri rannej pochôdzke prešiel sklady, boli ešte v poriadku. Ledva sa však vrátil do kancelárie, už ho informovali, že horí. Požiar vznikol ráno medzi 7.45 a 8.00 hod. Zo stanice chceli okamžite volať hasičom, ale niekoľko minút nedostali spojenie. Hasičov nakoniec o 8. hodine a 9. minúte zavolal nájomca reštaurácie Belevue na Sokolskej ulici, ktorý si požiar všimol.

Hasiči už dávno považovali sklad za mimoriadne nebezpečný. Vyrazili o 8,25 náraďovým vozidlom Universal a parnou striekačkou Ferdinand, ktorá prišla k požiaru až o 9.00h. Hasiči sa mohli už obmedziť len na tlmenie plameňov. Podľa svedkov sa požiar šíril takou rýchlosťou, že sklad by sa nedal zachrániť ani vtedy, ak by hasiči prišli okamžite. V 300 metrov dlhom sklade vybuchovali sudy s liehom a inými horľavinami. Rovnako rýchlo začali horieť aj suché múry skladu, ktorý nemal požiarne priečky, ktoré by oheň aspoň čiastočne zadržali.

Občerstvovali sa aj vínom
Hasenie brzdil aj zmätok. Naj­prv sa nevedeli nájsť kľúče od hydrantov, potom sa zis­tilo, že s kľúčmi hydrantov na hlavnej stanici sa mestské hydranty nedajú otvoriť a keď ich potom predsa len nejako otvorili, bol tlak vody taký nízky, že sa hydranty vôbec nedali použiť a hasilo sa iba parnými striekačkami. Mestskí hasiči nedokázali požiar zvládnuť a na pomoc im postupne prišlo 32 hasičov z Dynamitky, 10 z Karlovej Vsi, 10 z Prievozu a neznámy počet vojakov ženistov. Lokalizácia požiaru trvala 4 hodiny. No úplne ho dokázali zlikvidovať až o 18.h. Požiar sledovalo veľa zvedavcov. Prišiel aj námestník primátora a podpredseda hasičského spolku, veľkoobchodník s vínom Palugyay, ktorý poskytol hasičom stravu a víno na osvieženie. Veľkokňažná Izabela prispela na občerstvenie finančným darom.

Okolo pol piatej sa za účasti námestníka kapitána polície, policajných koncipientov a náčelníka stanice Rumla a ďalších kompetentných začalo vyšetrovanie požiaru. Začali hľadať osobu zodpovednú za to, že v rozpore s predpismi uložila do skladu horľavú látku. Zistilo sa, že firma z Nemecka, ktorá zásielku poslala, na balík nedala značku upozorňujúcu na horľavinu. Zodpovednú osobu síce nenašli, ale zistilo sa, že celý rozsiahly požiar vznikol z nedbanlivosti.

Pri dverách skladu č.7 stálo šesť sudov s paragumou a z jedného neutesneného suda vytekala tekutina. Pred začatím prác sa pred týmto skladom pár robotníkov rozprávalo a hádalo, čo to môže byť za tekutinu. Štefanko, robotník povozníckej firmy si napriek zákazu fajčenia zapálil a horiacu zápalku odhodil na paragumu. Tá sa okamžite vznietila a kým sa robotníci spamätali, celý sklad bol v plameňoch. Oheň zachvátil aj 13 vagónov. Štefanko po vypuknutí požiaru pomáhal pri hasení, ale keď videl následky, zmizol. Do bytu na Rajskej ulici prišiel „úplne bez seba“. Od manželky si vypýtal dva šestáky a so slovami „už ma viac neuvidíte!“, odbehol.
Márne ho hľadali a pátrali po ňom. Obavy sa naplnili 12. septembra, keď ho našli mŕtveho v prievozskom malom ramene Dunaja. Samovraždu spáchal tak, že si zviazal ruky a skočil do vody. Utopil sa.

(lb)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie