Prašná brána na Zámočníckej

8.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Dom na Zámočníckej 11 dostal barokové priečelie vpolovici 18. storočia. Jeho múry však pochádzajú zo stredoveku. Na jeho mieste bol pôvodne priechod pre obrancov na parkan mestského opevnenia.

Po roku 1530 tam postavili novú baštu. Neskôr vnej malo mesto uloženú svoju zásobu pušného prachu, preto dostala meno PULVERTURM (Prašná veža). Majiteľ domu bol povinný kedykoľvek umožniť obrancom priechod kveži a hradbám.

V dome boli ešte v 50. rokoch zachované interiéry a detaily z 18. storočia, napríklad kuchyne so starobylými pecami. V bašte mal dielňu zámočník, posledný vtejto ulici. Potom, v 60. rokoch, sa však časť tohto i susedného domu zrútila. Pri rekonštrukcii obnovili fasády, ale interiéry celkom prestavali.

Z bývalej zámočníckej dielne sa stala reštaurácia. V priestore za bránou domu je v stene zamurovaný kamenný kváder s vysekaným dátumom 1466. Nevie sa, odkiaľ sa sem kameň dostal, ani či je na ňom vytesaný letopočet skutočne z 15. storočia.

Štefan Holčík
FOTO - Vladimír Mišauer

Páčil sa vám článok?