Spomienkový album 01/1998

4.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Na konci júla 1998 odstránili lešenie, ktoré stálo okolo novostavby na nároží Klariskej ulice a ulice Na vŕšku. Niektorí z okoloidúcich novostavbu obdivujú a chvália, iní ju považujú za nepeknú a nevhodnú.

Od stredoveku tu stál dom postavený tesne k múru mestského opevnenia (o nálezoch na tomto mieste sme písali v čísle...). V priebehu 17. a 18. storočia bol majetkom kláštora pavlánov v Mariatáli. Po zrušení kláštora za vlády Jozefa II. prešiel dom do súkromných rúk. Na začiatku nášho storočia v ňom bola židovská modlitebňa Bergl Schűl a - ešte aj pred druhou svetovou vojnou pekáreň macesov.

Dom počas druhej svetovej vojny spustol a nakoniec sa rozpadol. Na jeho ruinách vznikol kopček, ktorý v päťdesiatych rokoch poskytoval výbornú sánkovačku. neskôr ho upravili a umiestnili tu malý trh. Historická fotografia (okolo roku 1936) ukazuje nárožie ulíc s ešte stredovekým objektom. fasáda je barokovo, ale skromne upravená, dom je ešte pokrytý dreveným šindľom. Na nároží bol umiestnený mohutný kameň, hádam najväčší v Bratislave. Pri výkope základov pre novostavbu sa kameň našiel, ale neumiestnili ho na pôvodné miesto.

Novostavba svojou nevkusnou architektúrou, skoseným nárožím, degenerovanou vežičkou a arkiermi je v tomto prostredí cudzorodým prvkom. Charakteristickým znakom novostavby sú práve arkiere, v tejto časti mesta predtým nepoužívané. Reminiscencie rôznych slohov, široké nalepené rímsy a duté konzoly pod arkiermi sú skôr prejavom myslenia konca 19. storočia. Zadný arkier je posadený príliš nízko do ulice Na vŕšku. Vrcholom nevkusu je nápis na štíte nad dlhšou fasádou objektu. Dá sa tam prečítať: A.D. MM. V Bratislave zrejme neplatí gregoriánsky kalendár, ak v roku 1998 označí niekto rok výstavby domu dátumom 2000.

Ak má takto vyzerať architektúra roku 2000 v našom meste, je na mieste otázka „Quo vadis Bratislava?“ Oveľa lepšia architektúra architekta A. Szőnyiho musela totiž v roku 1984 zmiznúť z Kapitulskej ulice ako nevhodná!

Štefan Holčík
FOTO - archív a Vladimír Mišauer

Páčil sa vám článok?