36. Mesto Bratislava malo aj vlastné vinice a víno

27.10.2006
Páčil sa vám článok?

Z archívnych dokumentov sa dozvedáme, že mesto Prešporok vlastnilo vinice už v 14. storočí. Víno z nich vyrobené v mestských pivniciach sa používalo na reprezentačné účely, ale tiež na predaj vo vlastných výčapoch, a to v pivničnom výčape Zeleného domu (na západnom rohu dnešného Hlavného námestia) a v jeho Zelenej izbietke - v Grünstübli, na nádvorí radnice a vo vinárni Veľkí františkáni.

V roku 1525 odkúpilo mesto vajnorské vinice rádu cisterciánov, ktoré patrili začiatkom 14. storočia rakúskemu kláštoru Heiligenkreuz, ktorý ich do roku 1525 prenajímal nášmu mestu.Kúpnopredajnú zmluvu potvrdil 21. mája 1525 aj kráľ Ľudovít II. Vajnory (pôvodne Prača) boli v tom čase poddanskou obcou Prešporku až do roku 1821, keď tu bolo vyše 120 ha viníc, z toho 7 ha v majetku mesta.

V polovici 18. storočia vlastnilo mesto okrem 7 ha viníc vo Vajnoroch v chotári Prešporka približne 20 ha viníc. Z nich vyprodukovalo priemerne ročne približne 800 hl prvotriedneho vína.

Značnú časť vína získalo mesto aj z odvádzaných daní z vinohradov v naturálnej forme a z darov. V roku 1435 odvádzalo 474 prešporských vinohradníckych rodín z dane z vína (tzv. desiatok) podiel vo výške 230 hl. Príjem vo víne malo mesto od začiatku 17. storočia aj z inkasovania nájomného za uskladňovanie vína v Prešporku cudzím obchodníkom. Aj z obecného šenku vo Vajnoroch malo mesto príjem vo forme vína. V druhej polovici 16. storočia tvoril výnos z uvedených zdrojov takmer polovicu mestských príjmov. 

Vinohrady mal aj Mestský špitál so starobincom a chudobincom (na Špitálskej ulici vedľa Kostola sv. Alžbety), ktorý mal v 17. a 18. storočí 15 viníc, z ktorých sa ročne produkovalo približne 120 hl vína.

Po druhej svetovej vojne malo mesto vlastné vinohrady s výmerou 20 ha na Kramároch, ktoré sa stali obeťou výstavby nemocničného areálu. Spravovali ich Záhradnícke a rekreačné služby mesta Bratislavy, víno z nich spracovávali a skladovali v pivnici na konci Pražskej ulice. Dlhoročným riaditeľom tohto podniku bol známy krasokorčuliar Emil Skákala a účtovníkom trnavský futbalista Anton Malatinský.

Mesto dostalo v roku 1945 od Správy fondu národného majetku aj 550 ha skonfiškovaných viníc, ktoré prenajalo takmer 200 nájomcom. Tí si založili v roku 1946 Vinohradnícky svojpomocný spolok. Pri kolektivizácii po roku 1948 prevzalo väčšiu časť viníc bratislavské JRD a časť z nich bola zlikvidovaná na bytovú výstavbu.

Vinohrady vlastnili aj prešporskí richtári. V roku 1288 daroval uhorský kráľ Ladislav IV. pôdu v mestskej časti Vydrica prešporskému richtárovi Jakubovi, aby na nej vysadil vinohrady. Aj jeho potomkovia (niektorí z nich boli tiež richtármi) vlastnili vinohrady kúpené vo Vajnoroch.

Páčil sa vám článok?