35. Výrobné vinárske spolky a družstvá

23.10.2006
Páčil sa vám článok?

V predchádzajúcom príspevku sme uviedli ako veľkoobchodníci s vínom, priemyselné vinárske podniky a výčapníci ponúkali vinohradníkom nízke ceny hrozna a vína, ktoré často nekryli náklady na ich výrobu. Okrem toho predstavitelia veľkoburžoázie preferovali v určitých obdobiach dovoz lacných a menej kvalitných vín z Uhorska a Rakúska.

Krízové situácie v odbyte hrozna a vína nastali aj po fyloxérovej katastrofe koncom 19. storočia, ,v rokoch s mrazovými katastrofami, počas svetových vojen a aj počas povojnovej krízy v rokoch 1918 –1929. Preto vinohradníci začali postupne zakladať vinohradnícke a vinárske spolky a po prvej svetovej vojne aj družstvá, ktoré mali brániť záujmy vinohradníkov a ktoré aj spracovávali hrozno na víno a zabezpečovali jeho odbyt.

V Prešporku vznikol  v roku 1861 vinohradnícky spolok Pressburger Weingärtnerverein a v roku 1872 aj vinársky spolok Pressburger Kellerverein. V roku 1875 sa zlúčili do spolku Pressburger Weingärtnerverein und Kellerverein. Tieto spolky spracovávali aj časť hrozna vinohradníkov na víno, ale najmä dohadovali čo možno najlepší odbyt ich hrozna a vína veľkoodberateľmi.

V roku 1922 si račianski vinohradníci založili Vinohradnícky spolok, ktorý mal pri založení vyše 30 členov - slovenských vinohradníkov.

V apríli 1936 bolo založené Slovenské vinohradnícke družstvo v Pezinku (ďalej SVD), ktoré malo filiálne pobočky s pivnicami aj v Rači a vo Vajnoroch. SVD malo v roku 1936 takmer 600 členov a nakúpilo od nich 160 ton hrozna a 1165 hl vína a v roku 1944  už 900 členov a nakúpilo 900 ton hrozna a 19-tisíc hl vína. Prvým predsedom SVD bol známy račiansky vinohradník M. Lednár. V roku 1949  bola na SVD uvalená trojčlenná kumulatívna národná správa a v roku 1951 bolo SVD protizákonne znárodnené a jeho majetok prevzal národný podnik Malokarpatské vinárske závody Bratislava.

V roku 1939 založilo 165 vinohradníkov nemeckej národnosti Nemecké vinohradnícke družstvo, ktoré spracovávalo ročne približne 600 ton hrozna. Na družstvo bola uvalená v roku 1945 národná správa a v roku 1951 bolo znárodnené

Po februári 1948 nastala podstatná zmena v poľnohospodárskom družstevníctve. KSČ rozhodla, že nové poľnohospodárske družstevné výrobné celky sa majú budovať na jednotnom kolektívnom systéme podľa vzoru ZSSR pod názvom Jednotné roľnícke družstvo (JRD). Tieto družstvá v Bratislave spracovávali značnú časť hrozna na víno a prebytky dodávali Vinárskym závodom, Bratislava - Rača.

Páčil sa vám článok?