30. Bratislavské víno na trhoch a trhoviskách

7.10.2006
0
Páčil sa vám článok?

Už od 14. storočia sa v Bratislave obchodovalo s vínom nielen vo viechach, vinárňach, hostincoch a iných pohostinských zariadeniach, ale aj v obchodoch, na jarmokoch i na trhoviskách.

Už kráľ Ľudovít I. povolil v roku 1344 v Bratislave výročné trhy týždeň pred a po sviatku sv.Vavrinca na Laurinskej ulici. Od roku 1370 rozšírila kráľovná Alžbeta trhy aj na Hlavnom námestí. V roku 1418 kráľ Žigmund povolil konať dva výročné trhy ročne. V 16. a 17. storočí trvali výročné trhy aj dlhšie, niekedy aj mesiac. Od 18. storočia mohli trvať výročné trhy najviac tri dni na siedmych jarmokoch v dňoch okolo sviatkov niektorých svätých a Panny Márie. Na jarmoky prichádzali trhovníci z krajín habsburskej monarchie, ale aj z ďalekej cudziny.

V mimojarmočnom čase mohli po roku 1699 predávať víno okrem vinohradníkov pod viechami len obchodníci organizovaní v monopolnej organizáícii Gilda (Handelslade), ktorá bola zväzom mestských kupcov a obchodníkov, ktorej úlohou bolo čeliť konkurencii feudálov. Koncom 18. storočia mala táto organizácia 50 členov.

Konali sa aj týždenné trhy každý utorok a sobotu na trhoviskách na Kráľovskom Podhradí (už od roku 1712) a neskôr na trhoviskách na terajších námestiach Kollárovom, SNP, Hurbanovom, Františkánskom a na uliciach Laurinskej, Špitálskej, Dunajskej, Vysokej, Krížnej , Lazaretskej, Obchodnej, Ventúrskej, na Suchom Mýte, na Vydrici a na ďalších miestach. Na predaj vína na týchto trhoch nebolo treba žiadne povolenie, nesmeli ho však predávať dôstojníci.

V Rači sa konali od začiatku 20. storočia vianočné vinné trhy, ktoré usporadúval Račiansky vinohradnícky spolok od polovice decembra do Vianoc. Tradičné vianočné trhy sa konali a konajú aj na Hviezdoslavovom a Hlavnom námestí, na ktorých nemôže chýbať víno, najmä varené.

Po prvej svetovej vojne obľubovali milovníci bratislavských vín pitie burčiaku a vína na bratislavskýcgh trhoviskách a tržniciach. Najobľúbenejšie z nich bolo zaniknuté Centrálne trhovisko na Trnavskom mýte, kde boli viechy a stánky. Najmä v období čapovania burčiaka sa tu schádzali „fajnšmekeri“. Literát Štefan Žáry o tom píše: „Svet sa hrnie, plní rýnok, ide vítať nové víno“.

V súčasnosti si možno pochutnať na bratislavskom víne na terajšom Centrálnom trhovisku a v dvoch bratislavských tržniciach, ako aj na trhoviskách v jednotlivých mestských častiach. Žiaľ, atmosféra na týchto trhoviskách sa nevyrovná srdečnej a družnej atmosfére, ktorá tu bývala kedysi.

Viliam Horniak
(Pokračovanie nabudúce.)

Páčil sa vám článok?