14. Bratislavské víno a kráľovské korunovácie

7.10.2006
0
Páčil sa vám článok?

Po obsadení Budína Turkami sa v rokoch 1563-1835 stala Bratislava korunovačným mestom uhorských kráľov. Pri korunováciách v Dóme sv. Martina sa konali v meste a v palácoch veľkolepé oslavy, na ktorých nechýbalo bratislavské víno. Priebeh korunovačných slávností je zdokumentovaný v mestskom archíve a opísali ho i viacerí historici a literáti. Z nich vyberáme state, v ktorých sa píše o pití vína pri týchto oslavách.

Na korunovácii Maximiliána II. a jeho manželky Márie 8. 9. l563 bola korunovačná slávnosť v arcibiskupskom paláci, na ktorej sa podávalo víno z mestských pivníc. Pred Michalskou bránou sa podávalo účastníkom slávnosti mäso z volov opekané na ražňoch a z ozdobenej fontány tieklo víno. Na slávnostnom sprievode sa zúčastnili i bratislavskí vinohradníci ako uniformovaný zbor pod vlastnou cechovou zástavou.

Aj pri korunováciách Rudolfa II. (1572), Mateja II.(1612) a Márie Terézie (1740) sa podávalo zdarma víno, ktoré tieklo z fontán. Taktiež pri korunovácii Ferdinanda II. (1618) sa podávalo víno, ale vojaci mali zákaz piť alkoholické nápoje, a preto víno dostali až na druhý deň po korunovácii. V roku 1711 počas korunovácie Karola VI. sa konala slávnostná hostina v arcibiskupskej rezidencii, na ktorej sa podávalo víno z bratislavských mestských pivníc. Podľa španielskej etikety ( Karol bol vtedy aj španielskym kráľom) obedoval kráľ najprv sám a až po jeho obede mohli stolovať prítomní hostia, ktorí sa dovtedy len prizerali, ako kráľ obeduje.

Pred korunováciou Leopolda II. v roku 1790 sa konal slávnostný ples na hrade. V deň korunovácie bola slávnostná večera v arcibiskupskom paláci. Pre ľud sa na nádvorí konala zábava a v stánkoch postavených pri Rybárskej bráne sa podávalo víno pod dozorom vinohradníckej mestskej gardy. Bratislavskí vinohradníci darovali pri tom kráľovi okrem iných darov aj 20 vedier (asi 800 litrov) kvalitného vína. Aj pri korunovácii Karolíny Augusty, štvrtej manželky kráľa Františka I. v roku 1825 boli na veľkolepej slávnosti pohostení účastníci vínom na Rudnayovom námestí.

Ferdinand V. bol posledným uhorským kráľom korunovaným v Bratislave (1835). Pri príležitosti jeho korunovácie sa podávalo zdarma víno na Korunovačnom námestí (asi 22 hl). Študent bratislavského evanjelického lýcea popísal priebeh slávnosti takto: „ Bylo dvoje reštuvania, na jedném bylo 40 okov dvojakého vína, na druhém bylo 15 korcí žemlí. Víno tjeklo svobodne a každý ked chtel napiti sa mohl. Jestli negdo nádobu hned nenastavil, tjeklo na zem. Potom sa ich moc vydrápalo k tomu vínu na reštuvania a tam sa oslopali, až dvaja z nich v opilství svém spadli a za víno smrti svou zaplatili…“

Viliam Horniak
(Pokračovanie nabudúce.

Páčil sa vám článok?