Viedenská električka má 100 rokov (II.)

26.1.2014
0
Viedenská električka má 100 rokov (ii.) - kedysi02_viedenska
Páčil sa vám článok?

Prvého februára 2014 uplynie presne sto rokov, odkedy uviedli do prevádzky elektrickú lokálnu železnicu medzi Prešporkom (dnes Bratislavou) a Viedňou po pravej strane Dunaja. Pre Bratislavčanov to bola Viedenská električka, pre Viedenčanov Pressburgerbahn (Prešporská dráha).

Dnes už u nás stopy po tomto spojení skoro vymizli, v pamäti starších Prešporákov, ale aj nadšencov koľajovej histórie má stále nezmazateľné miesto. Starí rodičia s nostalgiou spomínajú, ako chodievali do Viedne električkou na rande, kávu, nákupy, prechádzky, do divadla alebo na futbal. Po dopravnej stránke to bola elektrifikovaná trať, na ktorej boli použité viaceré technické riešenia, ktoré v tej dobe, keď vládla železnici najmä para, neboli až také bežné.

Trasu navrhol viedenský inžinier Josef Tauber v roku 1898 z centra Viedne cez Schwechat, Fischamend, Petronell, Deutsch Altenburg, Hainburg, Zemskú hranicu, kataster obce Köpcsény (Kopčany), obec Ligetfalu (Petržalka) po Moste Františka Jozefa do Prešporka s konečnou stanicou na Námestí Korunovačného pahorka. Návrh bol podporovaný armádnymi kruhmi. V prípade mobilizácie alebo vojny sa javilo spojenie centier oboch miest ako výhodné. Trať spájajúca siete mestských električiek oboch miest totiž umožňovala rýchlu prepravu vojenských jednotiek a materiálu.

Kapacitu trate nemali zaťažovať vlaky s uhlím pre rušne a nebolo treba budovať skládky uhlia ani vodárne. Naopak veľmi veľkú vlnu nesúhlasu vyvolal tento projekt u rakúskej Prvej paroplavebnej spoločnosti a Spoločnosti rakúskych štátnych železníc, ktoré sa obávali konkurencie. Taktiež na uhorskej strane projekt vyvolal silnú obavu z toho, že bývalé korunovačné mesto uhorských kráľov bude pod vplyvom Viedne a stane sa jej predmestím.

Pod vplyvom týchto okolností sa čas od predloženia projektu, cez jeho schválenie, realizáciu a uvedenie do prevádzky predĺžil, rokovania boli veľmi zložité.

Peter Martinko
(Pokračovanie nabudúce)


Článok bol uverejnený v tlačenom vydaní Bratislavských novín. © 1998-2014 Nivel Plus. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie