• História
  • 07.10.2006 17:00

Maximiliánova fontána je svetovou raritou

0 0

V stredovekých mestách vznikali námestia najmä ako priestory, kde sa konali trhy. Často sa však mesto vyvinulo okolo staršieho trhoviska. Na námestí sa odohrávali najdôležitejšie historické udalosti mesta, zhromaždenia občanov, voľby richtárov, popravy, slávnostné návštevy panovníkov, procesie. Vo veľkonočnom období sa tam hrávali pašiové hry. Nie nezmyselné baletné vystúpenia, ale predstavenia, ktoré divákovi veľmi názorne sprítomňovali utrpenie Ježiša Krista.

Na prešporskom Hlavnom námestí sa už v 15. storočí vyvinula zo staršieho meštianskeho domu radnica. Trhovisko pred ňou nebolo vždy veľmi upravené. Pri jeho západnom obvode tiekol pomerne smradľavý potok, z dnešnej Klariskej a Sedlárskej ulice k Rybárskej bráne. Cez trhovisko k nemu zrejme pritekala splašková a zrážková voda z vyššie položeného rybného trhu, ktorý bol pred kláštorom františkánov.

V meste bolo studní dosť, ale aj tie znečisťovala odpadová voda. Preto bolo potrebné priviesť chutnú a hygienicky bezchybnú vodu z prameňov na blízkych kopcoch. Tú už na začiatku 16. storočia, ale pravdepodobne aj skôr, privádzali dreveným potrubím do nádrže na mieste Maximiliánovej fontány. Jej asymetrická poloha na trhovisku bola určené práve najvýhodnejším trasovaním potrubia a blízkosťou potoka, ktorým potom prebytočná voda odtekala.

V roku 1572 nahradili staršiu vodnú nádrž kamennou, ktorú dodal Andreas Luttringer z Deutsch Altenburgu. Stĺp s chrličmi v strede nádrže bol súčasne pamätníkom prvej prešporskej korunovácie. Na jeho vrchole totiž umiestnili sochu prvého tu korunovaného uhorského kráľa Maximiliána.

V polovici 18. storočia fontánu so zachovaním niektorých starších častí prerobili. Stĺp zvýšili a osadili ho do stredu kamennej nádrže omnoho objemnejšej, než bola pôvodná. V tom čase už v iných mestách zahlbovali také veľké nádrže do terénu. Tu to zrejme nebolo možné práve pre tesnú blízkosť bývalého potoku, ktorý však už vtedy zmizol v kanalizácii vymurovanej z tehál. Koncom 19. storočia napojili fontánu na vtedy zriadený vodovod.

V 80. rokoch 20. storočia vznikol nápad presťahovať fontánu do geometrického stredu námestia. Vtedy sa podarilo zachovať ju na pôvodnom mieste. Teraz hrozí tejto v Európe unikátnej fontáne znehodnotenie úpravou z hľadiska pamiatkovej starostlivosti úplne neprijateľnou, pri ktorej by bola nenapraviteľne poškodená práve mohutná nádrž z 18. storočia.

Štefan Holčík
FOTO - archív a Oto Limpus


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.