Víno Palugyay bolo obľúbené aj v Mexiku

17.9.2012
0
Víno palugyay bolo obľúbené aj v mexiku - Palugyay vyvrtka
Páčil sa vám článok?

Veľký prelom v exportných úspechoch firmy Palugyay (od roku 1869 už boli oficiálnymi spoločníkmi aj synovia Jozef a František) a v budovaní značky mali dve udalosti. V nadväznosti na to, že bola dobre zapísaná na panovníckom dvore, získala objednávky na zásobenie lodí rakúskeho loďstva na zámorských plavbách. Prvá sa uskutočnila pri inštalácii arcikniežaťa Maximiliána I. za mexického cisára v roku 1864. Na ne potom nadväzovalo zásobenie vínami rakúskych zámorských expedícií do východnej Ázie a do iných vzdialených končín.

O týchto dodávkach referovala dobová tlač pomerne obšírne. Noviny Pester Lloyd r. 1865 napísali v článku nazvanom Export uhorských vín: Prešporský hotelier a veľkoobchodník s vínom Palugyay, ktorý svojho času, keď jeho cisárska výsosť Maximilián I. odcestovala do Mexika, zabezpečil fregatu Novara potrebným vínom a neskôr dodal významné množstvá vína do Mexika a vlani aj do Abesínska, ako aj naposledy dodal pre východoázijskú expedíciu 10 000 fliaš a veľa sudov rozličných druhov vína, dostal teraz zo Singapuru list, odoslaný 16. apríla. V liste ho z poverenia štábu fregaty Jeho Výsosti Dunaj Dr. Janka informuje, že všetky fľašové a sudové vína sa počas cesty po všetkých stránkach výborne uchovali. Ďalej cituje z listu: „Všetky druhy vína sme odskúšali vo viacerých zemepisných šírkach, čo nám po tom, čo sme dvakrát prekročili rovník a víno bolo vystavené vysokým aj nízkym teplotám, ako aj častým búrlivým lodným pohybom, dovoľuje oznámiť, že nestratilo nič na svojej kvalite. Dokonca aj ľahké sudové víno, ktorého máme ešte malú zásobu, sa uchovalo veľmi dobre. Tieto vína znamenajú pre nás jediný zdroj povzbudenia a osvieženia v tejto takej horúcej klíme."

Rakúske noviny 20. júna 1865 písali: „Mexickému cisárskemu dvoru bolo za uplynulých 14 dní z Prešporka dodaných 25 000 fliaš a 700 vedier uhorských vín najušľachtilejších odrôd."

Vína firmy nestratili zrejme trh v Mexiku ani po zlyhaní anglicko-španielsko-francúzskej intervencie v Mexiku a poprave Maxilimilána I. v roku 1867, ako vyplýva z neskorších tlačových správ. Rakúske noviny 2. mája 1869 písali pod titulkom: Správa z Terstu. Obľúbenosť Palugyayho vína v Mexiku. Nová zásielka. „Vína pána Palugyaya z Prešporka získavajú v Mexiku stále väčšiu obľubu a podľa úradných správ tam smeruje ďalších 28 000 fliaš. Dr. Rittersberg, referent rakúskej námornej plavby v Terste vo svojej správe píše: „Pán Palugyay má nespornú zásluhu na tom, že v Mexiku otvoril nové lukratívne trhy pre rakúske a uhorské najkvalitnejšie vína, čo sa v takomto rozsahu nepodarilo ešte žiadnemu nášmu obchodníkovi s vínom, čo má z hľadiska štátnych obchodných a hospodárskych záujmov veľký význam. Vína pána Palugyaya sú v Mexiku také obľúbené, že nemajú prakticky kunkurenciu a ponúkajú sľubnú perspektívu ďalšej obchodnej expanzie"

prof. Gejza Blaas
(spracované podľa prameňov z archívu rodiny Palugyayovcov)
POKRAČOVANIE NABUDÚCE

História Chateau Palugyay


Článok bol uverejnený v tlačenom vydaní Bratislavských novín. © 2012 Nivel Plus. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

Páčil sa vám článok?