Značka Palugyay preslávila víno z Prešporka

27.7.2012
0
Značka palugyay preslávila víno z prešporka - Palugyay1
Páčil sa vám článok?

Firma Palugyay a synovia z Prešporka patrila v druhej polovici 19. storočia k najznámejším podnikom Rakúsko-Uhorska. Meno Palugyay bolo pojmom nielen v spoločnosti mešťanov Bratislavy a v bližšom regióne, ale vo všetkých kruhoch vtedajšej spoločenskej a vládnej elity.

Firma mala na vrchole svojej slávy obchodné zastúpenia po celom svete a budova jej centrály v Bratislave patrí ešte vždy k stavbám, ktoré budia pozornosť domácich i návštevníkov mesta. Znaková podoba tohto novorenesančného paláca (inak, dnešnou terminológiou povedané, bola to výrobno-prevádzková budova) sa stala aj grafickým motívom svetoznámej značky Chateau Palugyay.

Tvorca tohto vinárskeho impéria, potomok zemianskeho rodu z Palúdzky a Bodíc, začal svoju kariéru v roku 1844 ako hostinský na Železnej studienke v údolí Vydrice, čo bolo vtedy obľúbené kúpeľné miesto. Tu získal prvé ostrohy, a zrejme aj spoločenské kontakty, pretože podľa dobovej tlače, v revolučnom roku 1848, keď zasadal v Bratislave Uhorský snem, jeho hostinec bol častým miestom pobytu snemujúcich poslancov. Zrejme sa mu darilo, lebo už v tom istom roku si prenajal reštauráciu v hoteli U zeleného stromu, ktorú potom dlhé roky (od roku 1857 aj s celým hotelom) viedol. Jeho reštaurácia a hotel sa čoskoro stali takpovediac gastronomickým pútnickým miestom, presláveným nielen v meste, ale v širšom regióne, vrátane Viedne a Pešti. Svedčia o tom vyjadrenia dobovej tlače, ktoré nešetrili chválou o pohostinnosti, kvalite stravovania a celkovo o úrovni tohto podniku.

Napríklad Peštbudínske noviny 23. augusta 1857 pod titulkom Správa z Prešporka uverejnili fejtón, v ktorom po popísaní rozličných bratislavských pozoruhodností sa píše: „ Avšak korunou Prešporka je hotel U zeleného stromu... Každému Viedenčanovi, kto sa chce dobre najesť, radím ísť do Prešporka k pánovi Palugyayovi." Vo Frankfurter Zeitung 18. 10. 1863 sa píše o J. Palugyayovi ako o človeku „jemných spôsobov, priateľského a ústretového správania". Ďalej pokračuje: „Jeho excelentná kuchyňa uspokojí aj najnáročnejšieho gurmána a ponúka sezóne zodpovedajúci výber jedál".

Neprekvapuje, že hotel U zeleného stromu zabezpečoval catering najvýznamnejších spoločenských udalostí, vrátane napríklad návštevy cisára Františka Jozefa, vysvätenia ostrihomskej katedrály (1856), rozličných vedeckých kongresov, mestských slávností a plesov a podobne.

Túto skutočnosť uvádzame preto, lebo vstupu značky Palugyay do povedomia spoločenskej elity, ktorá bola v tých časoch prioritným generátorom dopytu na trhu s vínom, pomáhalo aj gastronomické renomé pána Palugyaya, čo v dnešnom ponímaní by sme interpretovali ako potvrdenie dôležitosti kombinácie podnikateľských aktivít pre budovanie značky, a to prostredníctvom rozšíreného okruhu konečných konzumentov.

prof. Gejza Blaas
(spracované podľa prameňov z archívu rodiny Palugyayovcov)
POKRAČOVANIE NABUDÚCE

História Chateau Palugyay


Článok bol uverejnený v tlačenom vydaní Bratislavských novín. © 2012 Nivel Plus. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.

Páčil sa vám článok?