Šancová ulica bývala colnou hranicou mesta

7.10.2006
Páčil sa vám článok?

Staronové pomenovanie Šancová ulica pripomína minimálne tristoročnú históriu územia na sever a na východ od starého Prešporku. Mesto malo totiž okrem dvoch prstencov opevnenia ešte aj ďalšiu obrannú líniu.

Vznikla pravdepodobne v priebehu 17. storočia a jestvovala až do začiatku 20. storočia. Od tretej štvrtiny 18. storočia predstavovala aj colnú hranicu mesta.

Aby mal prípadný nepriateľ z tohto smeru sťažený prístup k mestu, ale najmä aby nemohli colnú hranicu prekračovať pašeráci, boli pozdĺž hranice vyhĺbené priekopy a pri nich smerom k mestu navŕšené zemné valy. Mýtnice stáli na konci terajšej Štefánikovej ulice, na konci terajšej Žilinskej ulice, na konci Mýtnej a na konci dnešnej Radlinského ulice (Račianske mýto). Šancová ulica sa časom vytvorila z cesty, ktorá z vonkajšej strany sledovala valy a nachádzala sa mimo nich (1766: Ausser der Linie, Bey der Linie). Opevnenie sa všeobecne označovalo ako „Schanze“ (1800: An der Schanze). Medzi druhým okruhom opevnenia a zmienenými šancami sa rozprestierali meštianske a šľachtické záhrady, majere, vinohrady a letné sídla ostrihomského arcibiskupa, kniežaťa Grassalkovicha a ďalších magnátov, v 19. storočí aj viaceré kasárne. Aj letný palác arcibiskupov sa stal v 19. storočí vojenskou nemocnicou.

V 90. rokoch 19. storočia začali priekopy zasypávať a na ich mieste rozširovať vozovku a budovať priemyselné podniky a obytné domy. Známa Schulpeho kolónia (jej posledný objekt zbúrali pred pár mesiacmi) vznikla v roku 1894. Zástavba ulice sa zásadne zmenila po druhej svetovej vojne. Doteraz ju však nebolo treba rozširovať. Už v čase svojho vzniku získala šírku, ktorá zodpovedá parížskym bulvárom.

Páčil sa vám článok?