Stĺp sv. Floriána treba znovu vytesať

7.2.2009
0
Páčil sa vám článok?

K unikátnym pamiatkam mesta patrí stĺp svätého Floriána, ktorý mešťania postavili v roku 1732 na priestranstve trhoviska pred Laurinskou bránou. Dnes je to dolná časť Námestia SNP pri vyústení Štúrovej a Laurinskej ulice.

Pred storočím tam býval hydinový trh, po nemecky Hendlplatz. Ktosi neznalý nemčiny to pred 30 rokmi vysvetľoval ako námestie pomenované podľa hudobného skladateľa Händla. Omyl. Podobnosť bola čisto náhodná.

Už v stredoveku bývalo zvykom označovať významné miesta, križovatky a rázcestia drobnými kamennými sakrálnymi objektmi, ktoré boli známe ako „božie muky". Obyčajne niesli kríž s ukrižovaným Kristom alebo scény z Kristovho utrpenia. Pred brány opevnených miest s obľubou stavali sochy svätcov, ktorí mali mesto a jeho obyvateľov ochraňovať pred všetkými možnými nešťastiami.

Sochy svätcov pred bránami mali okoloidúcich napomínať, aby v modlitbe požiadali príslušného svätca, veľmi často aj Pannu Máriu, o pomoc. V 18. storočí postavili pred mestským opevnením niekoľko sakrálnych objektov, ktoré sa dajú označiť ako stĺpy. Predovšetkým na pamiatku morových obetí postavený stĺp so súsoším Najsvätejšej Trojice pred Vydrickou bránou na dnešnom Rybnom námestí a stĺp so sochou Panny Márie pred Michalskou bránou (dnes presťahovaný pred kostol kapucínov). Aj súsošie svätého Floriána, ktoré stálo pred Laurinskou bránou, sa dalo označiť slovom „stĺp".

Aj na mostoch pred jednotlivými mestskými bránami stáli sochy svätcov - ochrancov. Boli to predovšetkým sochy svätcov, ktorým bývali v stredoveku zasvätené kostoly pred bránami. Kostoly museli po víťazstve Turkov pri Moháči (1526) zbúrať. Pred Michalskou bránou stál archanjel Michal, pred Laurinskou bránou svätý Laurinc (Vavrinec), pred Vydrickou bránou uhorský svätý kráľ Štefan podávajúci svoju kráľovskú korunu Panne Márii.

Na moste pri Rybárskej bráne stál svätý Ondrej Apoštol. Boli tu aj sochy ďalších svätcov. Spoločnosť svätému archanjelovi Michalovi pred Michalskou bránou robil český barokový svätec Ján Nepomucký. Keď hradby zrušili a zbúrali mestské brány aj mosty pred nimi, ocitli sa sochy, ktoré stávali na mostoch, pri stĺpoch svätcov pred bránami. Pred Rybárskou bránou to bol dnes už zničený stĺp s postavou svätého Jozefa. Vtedy premiestnili aj sochy z mosta pred Laurinskou bránou k stĺpu so svätým Floriánom.

Floriánsky stĺp stál na svojom mieste 200 rokov. Na konci 19. storočia vytýčili na mieste pôvodnej krivoľakej uličky medzi záhradami širšiu ulicu, pôvodne Barossovu, teraz Štúrovu. V 30. rokoch 20. storočia ju pri vyústení do terajšieho Námestia SNP rozšírili. A stĺp svätého Floriána začal byť prekážkou. Potreboval už aj generálnu opravu a tak ho rozobrali a po oprave znovu postavili na inom mieste. Pred Kostolom Panny Márie v Blumentáli. S ním odviezli aj dvoch svätcov, ktorí stáli pôvodne na moste.

Na zábere z 30. rokov vidno stĺp na pôvodnom mieste, v pozadí už stoja moderné obytné a administratívne budovy od architekta Emila Belluša. Na zábere vidno, že svätý Laurinc (Vavrinec) sa opieral o železný rošt, na ktorom ho podľa legendy umučili (upiekli). Na prednej strane stĺpa sv. Floriána vidno bohato tepaný kovový lampáš, v ktorom kedysi horelo večné svetlo. Tieto kovové súčasti sa po inštalovaní na novom mieste, možno cez vojnu, stratili.

Dnes je súsošie rozobraté. V reštaurátorskom ateliéri sa zistilo, že kamenný materiál bol už v minulosti na povrchu značne rozrušený, a že to, čo sme ešte pred pár rokmi videli, boli nánosy umelého kameňa, ktorým reštaurátori v minulosti zvetrané kamenné jadro pokrývali a zlepšovali. Súsošie treba nanovo vymodelovať a vytesať z nového kameňa. Čo sa z originálu zachovalo, uložia v múzeu.

Štefan Holčík
FOTO - archív

Páčil sa vám článok?