Mestský splnomocnenec pre zeleň Andrej Kovarik si myslí, že Bratislava sa potrebuje adaptovať na zmenu klímy

15.12.2018

Zdroj: FB A.K.

Páčil sa vám článok?

Zdokumentovať objem a najmä stav zelene, o ktorú sa má hlavné mesto starať, a zmeniť niektoré doterajšie postupy v údržbe mestskej zelene. To sú jedny z prvých úloh, ktorými sa chce zaoberať Andrej Kovarik, primátorom Bratislavy Matúšom Vallom poverený funkciou splnomocnenca pre zeleň a životné prostredie.

"Príkladom toho, kde je nevyhnutná reorganizácia, je starostlivosť o zeleň pri cestách," uviedol Kovarik pre TASR. "Doteraz sa o to staralo oddelenie správy komunikácií a výsledkom toho, ako, v úvodzovkách, ošetrovalo stromy, je katastrofálny stav alejí. Toto musí logicky prejsť do kompetencie oddelenia životného prostredia magistrátu," ozrejmil.

Myslí si tiež, že už v novom roku možno napĺňať aj Vallove deklarované vízie o doplnení zelene a plánoch vysadiť na území mesta v nasledujúcich rokoch 10.000 nových kríkov a stromov. Kovarik však upozorňuje, že tento plán je potrebné realizovať komplexne a v zhode s adaptačnými opatreniami súvisiacimi so zmenou klímy.

"Doteraz to síce mesto má krásne na papieri, no dovolím si povedať, že pri strategických projektoch, ako napríklad revitalizácia Námestia slobody či Trnavského mýta, išlo mesto proti tejto stratégii," zdôraznil. "Ak však skutočne budeme uplatňovať adaptačné opatrenia, napríklad pri budovaní parkovacích plôch, rekonštrukciách ciest a chodníkov a podarí sa nám docieliť to, aby voda pri zrážkach neodtekala zbytočne do kanalizácie, budeme môcť a musieť vytvoriť plochy, ktoré budú absorbovať vodu. A tam vidím priestor, kde môžeme rozširovať zeleň," ozrejmil Kovarik, ktorý pracuje v Štátnej ochrane prírody, je i poslancom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a miestnym poslancom v mestskej časti Devínska Nová Ves.

Kovarik je jedným z troch splnomocnencov primátora, ktorých šéf bratislavskej samosprávy predstavil v stredu (12.12.). Splnomocnencom pre spoluprácu medzi hlavným mestom a mestskými časťami bude Bruno Konečný, Iveta Chovancová bude riešiť bezpečnosť a drogovú problematiku. Všetci sú zamestnanci Kancelárie primátora hlavného mesta SR.

(TASR)

Páčil sa vám článok?