Havarijný stav veže kostola sv. Petra a Pavla v Záhorskej Bystrici. Pomôžte s jeho obnovou aj vy

19.3.2023

Zdroj: FB Záhorská Bystrica

Páčil sa vám článok?

Pomôžete zachrániť dominantu a symbol Záhorskej Bystrice? Kostol sv. Petra a Pavla je najvýznamnejšou stavebnou pamiatkou a dominantou tejto mestskej časti. Tak ako na iných miestach, aj v Záhorskej Bystrici je neprehliadnuteľným znakom a symbolom prítomnosti kresťanskej viery i dokladom vývoja sakrálnej architektúry a umenia.

Nedávny prieskum priestorov veže kostola poukázal na problém havarijného stavu helmice – ozdobnej strechy ukončujúcej vežu. Plášť z medeného plechu je na viacerých miestach viditeľne prestrelený guľkami strelných zbraní a poprebíjaný skobami počas opráv v minulosti.

Zatekaním vody prišlo k poškodeniu debnenia i drevenej konštrukcie krovu. Pokračujúca degradácia nosných častí helmice veže by v blízkej budúcnosti mohla mať za následok jej deštrukciu.

Zdroj: FB Záhorská Bystrica

​Uvedomujúc si túto skutočnosť má vedenie farnosti a farská rada zámer uskutočniť v tomto roku celkovú obnovu helmice veže i reštaurovanie kovového dvojmetrového kríža osadeného na vrchole veže.

Celkový rozpočet na obnovu je vo výške 190.000 eur. Pozostáva z nákladov na materiál – medený plech, drevo na debnenie a oprava poškodených častí krovu, z nákladov na postavenia lešenia na ukončení muriva veže i z financovania niekoľkomesačných náročných výškových prác.

Finančný dar môžete priniesť do farskej kancelárie alebo poslať na podporný účet farnosti SK81 0900 0000 0051 8802 3660.

Zdroj: FB Záhorská Bystrica

​(ivk)

Páčil sa vám článok?