• Záhorská Bystrica
  • 02.09.2019 16:41

V Záhorskej Bystrici nastúpil do školy rekordný počet prvákov

0 0
Zdroj: FB Záhorská Bystrica

Dnešný prvý školský deň bol slávnostný najmä pre prvákov. V Záhorskej Bystrici tento rok otvorili až štyri prvé triedy s rekordným počtom 77 detí. Pre ne a ich rodičov bol v novej multifunkčnej hale pripravený milý program, ktorým ich ich starší spolužiaci privítali medzi sebou.

Vynovený školský areál s novým chodníkom, lavičkami a upravenými zelenými plochami privítal aj ostatných žiakov, ktorých je tento rok spolu 514, kým vlani ich bolo 477. Mestská časť sa vysporiadala aj s nedostatkom učiteľov a nepedagogických zamestnancov. Škola aj škôlka tak môže fungovať bez akýchkoľvek problémov.

Nový školský rok sa začal aj pre škôlkárov. Aj vďaka nadstavbe existujúcej MŠ ich bude až 190 v ôsmich triedach. „Som rád, že sa nám podarilo nadstavbu dokončiť. Nielenže sme zvýšili počet tried o dve, ale kompletne sme vymenili všetky prípojky a elektrické rozvody aj v starej časti. Teraz sa len dokončujú vnútorné práce tak, aby sa v nadstavbe mohli štyri triedy otvoriť do konca októbra,“ hovorí starosta Jozef Krúpa. Celá nadstavba stála 800-tisíc eur, práce na revitalizácii areálu stáli 50-tisíc eur. Na nadstavbu mestská časť získala 640-tisíc eur z eurofondov, zvyšok išiel z rozpočtu mestskej časti. 

Dnes teda otvorili štyri triedy v spodnej časti materskej školy, ostatné deti budú ešte v Spoločenskom dome, v multifunkčnej hale a na fare.          

(ts)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.