Pod vŕškami sa stretnete v parku aj na promenáde

24.10.2008
Páčil sa vám článok?

<strong>REKLAMA.</strong> V desiatkach súčasných projektov bývania chýbajú verejné priestory, myslia si odborníci. „V množstve rezidenčných projektov dnes absentuje námestie alebo park. Miesto, kde sa susedia môžu spontánne stretnúť je veľmi dôležité pre život jednotlivca aj komunity,“ hovorí psychologička Elena Hradiská.

Do predmestí miest totiž odchádzajú zväčša rodiny s deťmi, ktoré častejšie vyhľadávajú kontakt so susedmi. Na slovenské pomery nadštandardné riešenie vzniká v Záhorskej Bystrici v projekte obytnej štvrte Pod vŕškami.

Zdroj:

Obytná štvrť Pod vŕškami zahŕňa tri typy výstavby v podobe bytových aj rodinných domoch. Dokončenie prvých bytových jednotiek sa predpokladá na jeseň roku 2009. Popri bývaní projekt počíta s materskou a základnou školou, rozsiahlym strediskom občianskej vybavenosti a predovšetkým s centrálnym parkom a viacerými promenádami pre peších, cyklistov a korčuliarov.

Zdroj:

Autor projektu, renomovaný izraelský ateliér Yasher Architects, rešpektoval prírodné zákonitosti krajiny v okolí Záhorskej Bystrice a vytvoril zónu, ktorá rešpektuje potreby pre rodinný život. Zelené aleje obytnej štvrte Pod vŕškami nadväzujú na chránenú lokalitu Vápenického potoka a výbežky Malých Karpát. Viac o projekte obytnej štvrte inšpirovanej človekom nájdete na www.podvrskami.sk.

Opera SL Group a.s.
Špitálska ulica 27
811 08 Bratislava
Tel.: (+421) 2 5710 8800
Fax.: (+421) 2 5710 8888

Páčil sa vám článok?