Vrakuňa vyhlásila tender na opravu ciest i chodníkov

28.1.2024
0

Zdroj: Fb vrakuňa Bratislava

Páčil sa vám článok?

Bratislavská mestská časť Vrakuňa vyhlásila verejné obstarávanie na opravu a rekonštrukciu ciest i chodníkov.

Predpokladaná hodnota zákazky je 873.000 eur bez DPH, na jej predmet bude uzatvorená rámcová dohoda. Doba jej platnosti má byť 36 mesiacov, respektíve do vyčerpania finančného limitu. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Predmetom zákazky sú práce na obnove, rekonštrukcii, oprave a realizácii nových komunikácií, chodníkov, parkovísk, uličných vpustí, bezbariérových priechodov a opravy výtlkov. "Z dôvodu rôznorodosti jednotlivých rozsahov, ako i konštrukčných vrstiev vozoviek, chodníkov a priestranstiev budú jednotlivé požadované práce špecifikované v jednotlivých objednávkach," ozrejmila mestská časť.
Lehota na predkladanie ponúk je do 16. februára.

(TASR)

Páčil sa vám článok?