Vrakuňu a Most pri Bratislave by mala prepojiť nová cyklotrasa

19.1.2024
0

Zdroj: Marián Dekan

Páčil sa vám článok?

Z bratislavskej mestskej časti Vrakuňa plánujú postaviť cyklotrasu do obce Most pri Bratislave v okrese Senec. Bratislavský samosprávny kraj vyhlásil tender na projektovú dokumentáciu stavby v predpokladanej hodnote 24.424 eur.

Vyplýva to z výzvy na predkladanie ponúk, ktorú zverejnil vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Celková dĺžka plánovanej cyklotrasy je približne 2,3 kilometra.

Začínať by sa mala na Ihličnatej ulici vo Vrakuni, v mieste napojenia na existujúcu cyklotrasu pri moste ponad Malý Dunaj. "Trasa je vedená po pravom brehu Malého Dunaja, približne v kilometri 0,76 prechádza do Mostu pri Bratislave," dodal samosprávny kraj v opise zákazky.

Ďalej má trasa pokračovať popri Malom Dunaji, ochranným pásmom bratislavského Letiska M. R. Štefánika, popod diaľnicu D4 až po kilometer 2,24, kde v prechádza mostným objektom na ľavý breh Dunaja. Napájať by sa mala na plánované pokračovanie cyklotrasy v smere do Zálesia.

Projektová dokumentácia by mala byť vytvorená do 12 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. Lehota na predkladanie ponúk bola do stredy (17. 1.).

(TASR)

Páčil sa vám článok?