Mestský terénny tím má za sebou rok sociálnej práce pri Pentagone na Stavbárskej

2.8.2022
0

Zdroj: FB Bratislava pre všetkých

Páčil sa vám článok?

Mestský terénny tím na za sebou prvý rok sociálnej práce na Stavbárskej ulici (Pentagon) v bratislavskej Vrakuni.

Zraniteľným skupinám obyvateľov mestskej časti pomáha a podporuje ich v schopnosti viesť samostatný život, zlepšiť svoju finančnú situáciu i začleniť sa na trh práce. Dôležitá je tiež spolupráca a koordinácia práce s neziskovými organizáciami.

"Po prvom roku má terénna práca viditeľný prínos v zlepšení kvality života rodín a jednotlivcov ohrozených sociálnym vylúčením," konštatuje hlavné mesto na sociálnej sieti.

Sociálne poradenstvo a dlhodobá spolupráca s cieľom zlepšiť kvalitu ich života bolo za ten čas poskytnuté 22 klientom. V 159 prípadoch sa týkalo poradenstvo oblasti bývania, v 196 prípadoch financií, v 45 v oblasti zamestnania a v 176 prípadoch sociálneho zabezpečenia. V ďalších 155 prípadoch bolo poradenstvo poskytnuté v iných oblastiach, napríklad vzťahov, rodiny či vzdelania.

Uskutočnili sa tiež viac ako dve desiatky mapovaní pomocou dotazníkov, ktorých cieľom bolo zistiť aktuálnu bytovú a finančnú situáciu, či šíriť povedomie o dostupnej sociálnej pomoci.

"Aktívna spolupráca s neziskovými organizáciami je v terénnej činnosti potrebná a veľmi prínosná, preto sme mali 12 stretnutí s cieľom výmeny skúseností a poznatkov s prácou v tejto lokalite," podotýka bratislavský magistrát. Poukazuje tiež na dôležitosť koordinácie práce, ktorá zabraňuje duplicite poskytovaných sociálnych služieb.

(TASR) 

Páčil sa vám článok?