Slovnaft spúšťa aplikáciu na zlepšenie informovanosti ľudí a komunít o činnostiach v rafinérii

20.4.2021

Zdroj: Slovnaft

Páčil sa vám článok?

Slovnaft prináša nový spôsob komunikácie s verejnosťou – pri príležitosti Dňa Zeme spúšťa aplikáciu Sused Slovnaft. Záujemcovia v nej nájdu informácie o plánovaných činnostiach v rafinérii a ich vplyve na prostredie v jej okolí. Spoločnosť pravidelne a otvorene komunikuje s odbornou aj laickou verejnosťou.

Spustením aplikácie chce posunúť dôležité informácie priamo do mobilných telefónov obyvateľov, ktorí sa zaujímajú o svoje okolie. Táto aktivita nadväzuje na novú stratégiu Skupiny MOL a jej štyri priority v týchto oblastiach: klíma a životné prostredie, ľudia a komunity, zdravie a bezpečnosť, integrita a transparentnosť.

Slovnaft je neoddeliteľnou súčasťou Bratislavy a susedom niekoľkých mestských častí a obcí. Spoločnosť si uvedomuje, že vonkajšie vplyvy priemyselných subjektov verejnosť vníma citlivo, preto ponúka záujemcom priamu a otvorenú komunikáciu. Aplikácia Sused Slovnaft je dostupná bezplatne pre iOS (apple.co/3wu9Nml) aj Android (bit.ly/2R7lXBr) a nevyžaduje prihlasovanie. Určená je pre obyvateľov mestských častí a okolitých obcí, ale aj pre širokú verejnosť so záujmom o životné prostredie a komunálny život.

V aplikácii nájdu užívatelia komplexné informácie o vplyvoch činností rafinérie, ich popis aj príčiny. Aplikácia obsahuje tiež správu o plánovaných činnostiach, v ktorej Slovnaft informuje o aktivitách v rafinérii s vysvetlením, ktoré javy môžu tieto činnosti sprevádzať. Konkrétne vplyvy sú prehľadne vyznačené aj v kalendári. Aplikácia tiež umožňuje nastavenie hlásenia o mimoriadnych udalostiach. Obsahuje aj aktuálne informácie o komunitno-grantovom programe Dobrý Sused, prostredníctvom ktorého Slovnaft podporuje projekty obyvateľov mestských častí susediacich s rafinériou.

Spoločnosť sa rozhodla aplikáciu ponúknuť verejnosti práve v Deň Zeme, ktorý je výzvou k zodpovednosti. Slovnaft tak pokračuje v prehlbovaní transparentnej a efektívnej komunikácii. Cieľom je ukázať, že činnosti v rafinérii sa uskutočňujú za najprísnejších bezpečnostných podmienok.

Slovnaft sprístupnil v júli 2019 ako prvý priemyselný podnik na Slovensku dáta zo svojich monitorovacích staníc čistoty ovzdušia širokej verejnosti. Informácie o nameraných hodnotách sú dostupné na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu v časti spravodajstvo kvality ovzdušia (http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_imis). Spoločnosť organizuje stretnutia s predstaviteľmi mestských častí a okolitých obcí, ako aj s odbornou verejnosťou a pravidelne im zasiela oznam o činnostiach rafinérii a jej vplyvoch.

(ts)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie