Bratislava spúšťa v auguste vrecový zber separovaného odpadu. Vrecia stále nemáme, odkazujú niektorí obyvatelia

6.8.2020
0

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

V siedmich bratislavských mestských častiach sa začína od augusta zbierať separovaný odpad po novom. Namiesto jeho zvážania do zberných hniezd obyvatelia dostávajú vrecia, ktoré majú vykladať pred dom, nie všetci ich však majú. Hovorili sme i so starostomm obce, kde nový sysém zberu už funguje.

"OLO začalo s odvozom triedeného zberu papiera a plastov formou vrecového zberu od pondelka 3. augusta v zmysle harmonogramu, ktorý je uvedený na webe www.olo.sk, aj na webe mesta. Prvá etapa zavedenia vrecového zberu sa týka siedmich mestských častí a to výlučne rodinných domov (teda nie bytoviek ani firiem). Každá domácnosť rodinného domu má k dispozícii na mesiac dve modré vrecia na papier a dve žlté vrecia na plasty. Zber robí OLO raz mesačne, v rovnaký deň zberajú plasty a papier. Každú komoditu zbiera iné auto a s inou posádkou," vysvetlila nám hovorkyňa magistrátu Katarína Rajčanová.

Každý obyvateľ by mal teda raz mesačne vyložiť podľa harmonogramu pred dom štyri vrecia s objemom 120 litrov, v dvoch plast a v dvoch papier. Hovorkyňa magistrátu však pre banoviny.sk neskôr upresnila, že počet limitovaný nie je. "Samozrejme toľko vriec, koľko ľudia naplnia, môžu vyložiť," dodala.

No ako sme zistili, nie všetci obyvatelia vrecami disponujú. Ak si ich nenašli na kľučke, mala im byť doručená sms s informáciou, no i to sa podľa našich skúseností nestalo. "Odporúčame obrátiť sa buď na miestny úrad, kde boli odovzdané nedoručené vrecia, alebo sa obrátiť na oddelenie OLO služieb zákazníkom. V súčasnosti je projekt v pilotnej fáze, ktorú budeme vyhodnocovať. Výsledky zapracujeme do ďalších fáz zmeny zberu triedeného odpadu," vyjadrila sa k tomuto problému Rajčanová.

Ak teda vrecia stále nemáte, mali by vám ich odovdzať na miestnom úrade. Po telefonáte na miestny úrad v Devíne mám potvrdili, že sa tak naozaj stane. Rovnako v Devínskej Novej Vsi sme sa dozvedeli, že občania si prichádzajú po vrecia aj na úrad. Nový systém zberu triedeného odpadu sa týka rodinných domov v mestských častiach Staré Mesto, Petržalka, Vajnory, Devín, Devínska Nová Ves, Podunajské Biskupice a Vrakuňa. Počas prvého mesiaca, teda testovacej fázy, by mali ostať v prevádzke aj staré zberné miesta. Harmonogram odvozu vriec nájdete TU.

V niektorých obciach na Slovensku už pritom tento systém úspešne funguje. Napríklad v obci Opoj (fotografie v článku) v Trnavskom kraji. "Osvedčilo sa to, vo väčšej miere dochádza k separovaniu odpadu," prezradil pre banoviny.sk starosta Opoja Peter Bartovič. V Opoji zbierajú do vriec iba plasty, papier sa zbiera do spoločných zberných 1100 litrových kontajnerov. V hlavnom meste dostane každý dom na rok 25 vriec na papier a 25 vriec na plasty, teda dve vrecia na každú komoditu na mesiac. V Opoji, ak pred rodinný dom vyložíte napríklad tri plné vrecia, smetiari vezmú všetky tri a dajú vám tri nové, teda taký počet, aký ste vyložili a akú máte predpokladanú spotrebu. Miestni obyvatelia platia v tejto obci za odvoz odpadu 20 eur ročne na osobu, teda napríklad trojčlenná rodina ročne zaplatí 60 eur.  Za tieto peniaze sa realizuje okrem separovaného zberu aj odvoz zmiešaného odpadu a pristavenie veľkokapacitných kontajnerov dvakrát ročne.

Zdroj: ms

​Vrecový zber odpadu v Opoji.

(ms)

Páčil sa vám článok?