Zariadenie Mea Culpa, kde sa starajú o seniorov bez domova, asi príde o svoje priestory. Prečo?

14.6.2020

Zdroj: koláž abn

Páčil sa vám článok?

Súčasné priestory útulku pre seniorov bez domova Mea Culpa sa nachádzajú v prízemnej budove na Hradskej ulici, ktorá patrí Magistrátu hl. mesta. Pracovníci aj klienti tohto zariadenia čelia obrovskej neistote, nakoľko na verejnosť prenikla informácia, že objekt budú musieť do 31. augusta 2020 opustiť...

"Z priestorov útulku pre seniorov bez domova Mea Culpa na Hradskej ul. - budovy Magistrátu hl. mesta, budeme musieť k 31. augustu pravdepodobne odísť. Hľadáme nový priestor, kde by sme mohli naďalej pomáhať osamelým seniorom bez domova. Prosíme, modlite sa alebo myslite na nás," takáto výzva sa objavila na facebookovej stránke Mea Culpa a pochopiteľne, že vyvolala veľký ohlas. Takýchto zariadení, ktoré by sa starali o najstarších občanov bez strechy nad hlavou, totiž nie je v Bratislave až tak veľa. Aký je vlastne dôvod na ich vysťahovanie z budovy patriacej hlavnému mestu?

"Keď som robil pred tromi rokmi v Bauhause, tak sa hovorilo o prepojení Pharosu ponad koľajnice so zjazdom napojeným na Vrakuňu a Ružinov pričom v mieste nocľahárne mala byť mimoúrovňová križovatka," napísal do diskusie pán Marián Priecel. Zdá sa však, že búracie práce nebudú hlavným dôvodom na likvidáciu objektu, v ktorom aktívne pôsobil aj profesor MUDr.Vladimír Krčméry. Práve on v marci ponúkol mestu v rámci epidémie COVID19 pomoc so zriadením dočasného karanténneho zariadenia pre seniorov bez domova v tomto zariadení a následne sa tam presunulo asi 20 ľudí z bežných nocľahární.

Zdroj: FB Mea Culpa

"Mesto v rámci núdzového stavu ponuku rado prijalo a na tento účel dočasne poskytlo voľné priestory. Poskytlo ich v rámci záchranných prác, čo znamená, že po skončení vlny epidémie neexistuje právna možnosť ako ďalej tieto priestory poskytovať, keďže štandardne je nutné schváliť nájomnú zmluvu mestského majetku v zastupiteľstve, čo je proces na pár mesiacov," vysvetľuje Sergej Kára - splnomocnenec mesta pre ľudí bez domova a sociálne bývanie.

"S profesorom Krčmérym som si v piatok prešiel celú situáciu a predĺžili sme dobu ukončenia tohto dočasného zariadenia do konca augusta. Mesto bude počas tohto času mimo epidémie v spolupráci s prevádzkovateľom pomáhať všetkým 20 dočasne ubytovaným s nájdením trvalej možnosti pobytu (napr. v zariadeniach pre seniorov), keďže nám situácia týchto ľudí po korone nie je ľahostajná. Prof. Krčméry ako prevádzkovateľ objektu celej situácii porozumel a nenastalo žiadne nedorozumenie. Začiatkom júla sa máme osobne stretnúť (keďže dovtedy je mimo SR), aby sme našli spôsob prípadnej ďalšej spolupráce, ktorú si nesmierne vážime," hovorí ďalej Kára. 

Zdroj: FB Mea Culpa

"Objekt je však v nevyhovujúcom technickom stave a je plánovaná jeho rekonštrukcia. Vedľa toho objektu sa zároveň nachádza ubytovňa a nocľaháreň s kapacitou cca 100 ľudí, ktorá tak ako doteraz zostáva v bežnej prevádzke. Verím teda, že len nedošlo k odovzdaniu komplexných informácií medzi pánom profesorom a tímom prevádzkujúcim dočasné preventívne karanténne zariadenie," dodal na margo zúfalého statusu pracovníkov zariadenia Mea Culpa na Facebooku mestský splnomocnenec. 

(ars)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.