Dievčaťu so zdravotným postihnutím sa základná škola po deviatich rokoch ospravedlnila za neprijatie

5.6.2022
0

Zdroj: Marián Dekan

Páčil sa vám článok?

Základná škola (ZŠ) Kataríny Brúderovej v bratislavských Vajnoroch sa verejne ospravedlnila dievčaťu, ktoré v roku 2013 neprijala pre jeho zdravotné postihnutie. Vyplynulo to z rozhodnutia Okresného súdu (OS) Bratislava III.

Mestská časť ako zriaďovateľ školy ukončenie prípadu súdnym zmierom víta. Podľa Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím je takéto ospravedlnenie silným odkazom.

"V prvom rade je dobré, že sa podarilo túto záležitosť uzavrieť. Došlo k súdnemu zmieru a som rád, že dotknutá slečna prijala a ocenila prístup súčasného vedenia mestskej časti," uviedol starosta Vajnôr Michal Vlček.

Prípad sa týkal rozhodnutia vtedajšieho vedenia školy, ktoré dievča neprijalo na primárne vzdelávanie do prvého ročníka pre jeho zdravotné postihnutie, pričom neboli zaistené ani primerané úpravy tak, aby mohlo byť vzdelávané v spoločnom kolektíve s ostatnými žiakmi. Vedenie školy argumentovalo tým, že podľa jeho názoru dochádzalo v niektorých prípadoch k ohrozovaniu jeho spolužiakov.

Z tohto prípadu podľa starostu pre všetky školské zariadenia a ich zriaďovateľov vyplýva, že by mali rešpektovať zákony, medzinárodné dohovory a ich antidiskriminačné ustanovenia. Žiakom so zdravotným postihnutím alebo iným znevýhodnením by malo byť umožnené študovať, štát by mal zabezpečiť dostatočné financie. "Dôležité je, aby sa aj postihnuté deti cítili rovnocenne s ostatnými spolužiakmi," zdôraznil Vlček.

Podľa riaditeľa školy Tibora Kráľa má škola desiatky žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, avšak pre niektoré poruchy učenia nemá personálne ani priestorové podmienky na ich vzdelávanie a začlenenie. Pri prijímaní detí sa škola riadi odporúčaniami od odborníkov, v tomto prípade špeciálneho pedagóga a školského psychológa. Tí v čase zápisu detí kontrolujú prihlášky a pozývajú si rodičov na rozhovor, pripadne pozývajú dieťa, aby zhodnotili, či je zrelé na školskú dochádzku a či je zdravotne spôsobilé, aby mohlo byť začlenené do kolektívu. V niektorých prípadoch oslovujú Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, aby vedeli odporučiť iný typ školy. "Ide o špeciálne školy alebo základné školy, ktoré sú špecializované na určitý druh znevýhodnenia," vysvetľuje Kráľ na stránke školy.

Verejné ospravedlnenie žiačke víta aj Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Považuje to za silný odkaz do budúcnosti aj ako veľký význam pre lepšiu inklúziu a integráciu detí so zdravotným postihnutím. "Daná žiačka a jej rodina si však museli počkať deväť rokov na uznanie svojho práva, a to je príliš dlhé obdobie. Je to smutný obraz našej spoločnosti, keď sa ľudia so zdravotným postihnutím neraz až po dlhých rokoch domôžu uznania svojich práv," povedala hovorkyňa úradu Elena Koritšánska. Ak dochádza k porušovaniu ich práv, odporúča úrad využiť všetky dostupné opravné prostriedky.

Komisárka Zuzana Stavrovská pripomína, že pokiaľ sú deti zo vzdelávacieho prostredia vyčleňované a odsúvané do izolovaného sveta, prichádzajú nielen o vzdelanie ako obsah vedomostí, ale aj o možnosť získať kompetencie začleniť sa a fungovať v spoločnosti po celý zvyšok života. "Plnohodnotný prístup k vzdelávaniu, a najmä inkluzívnosť školstva je pre Slovensko dlhodobou výzvou, ktorú sa darí napĺňať len veľmi pomaly. Vnímam aj to, že spoločnosť nie je na tieto zmeny vôbec pripravená," myslí si Stavrovská.

Prípadom sa v minulosti zaoberal aj Najvyšší súd SR. Okresný súd nakoniec rozhodol o verejnom ospravedlnení, ako aj o vyplatení sumy 3000 eur.

(TASR) 

Páčil sa vám článok?