Koryto Račianskeho potoka vyčistia, pomôže to pri prívalových dažďoch

18.1.2022
Račiansky potok

Zdroj: vajnory.sk

Páčil sa vám článok?

Koryto Račianskeho potoka na území bratislavských mestských častí Rača a Vajnory vyčistia. Zlepšiť sa tým majú odtokové pomery a zväčší sa jeho kapacita, čo má pomôcť pri prívalových dažďoch. Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) začne s prácami v týchto dňoch na ulici Pri Šajbách.

"Práce budú postupovať dole po prúde až k zaústeniu do Šúrskeho kanála (t. j. 3,8 kilometra). Počas čistenia sa budú stroje pohybovať po pobrežných pozemkoch Račianskeho potoka, čo spôsobí dočasné obmedzenie pohybu chodcov a cyklistov a taktiež ich dočasné rozjazdenie," spresnila vajnorská samospráva na svojom webe. Práce majú odhadom trvať zhruba šesť až osem mesiacov.

Zdroj: vajnory.sk

​Situácia čisteného úseku koryta

Koryto Račianskeho potoka musí SVP prečistiť od naplavenín, dnových sedimentov a rastlinstva, ktoré podľa mestských častí značne zmenšuje jeho prietočný profil. "Pri intenzívnych dažďoch by mohlo nastať aj jeho vybreženie, keďže Račiansky potok odvádza vodu z takmer celého územia Rače a časti Vajnôr," uviedla mestská časť Vajnory. Vyčistenie koryta je tak podľa nej aj vo verejnom záujme. Jeho zanedbanie by totiž mohlo spôsobiť pri výdatnejších dažďoch veľké škody vybrežením vody do zastaveného územia.

(TASR)

Páčil sa vám článok?